Quantitative Analysis of the Possible Sites of a New Danube Bridge to Bypass Budapest on Rail – Part 1

Part 1

doi: 10.32565/aarms.2023.3.2

Abstract

Since 1920, almost all the traffic on rail crossing the Danube in Hungary, crosses it in Budapest via the Southern Railway Bridge which makes it heavily overloaded. This is a very disadvantageous situation not only for commercial shipping but also for military uses as there is certain heavy military equipment that can only be transported via rail.
In our two-part article, we examine the locations of new bridges that could be alternatives to bypass Budapest and thus to reduce the traffic load on the railway lines of the capital. In this first part of our paper, we present the effect of a new Danube bridge as an alternative to the V0 railway line. We examine the possible sites of the bridge with several different route alternatives connecting it to the existing railway lines by using traffic simulation.

Keywords:

railway bridge graph theory traffic military engineering

How to Cite

Tóth, B. and Lévai, Z. (2023) “Quantitative Analysis of the Possible Sites of a New Danube Bridge to Bypass Budapest on Rail – Part 1: Part 1”, AARMS – Academic and Applied Research in Military and Public Management Science. Budapest, 22(3), pp. 19–41. doi: 10.32565/aarms.2023.3.2.

References

Berényi, János – Lévai , Zsolt (2020): CORCAP – a környezetbarát áruszállítási folyosók kialakítása útján. In Horváth , Balázs – Horváth, Gábor (eds.): X. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia [10th International Conference on Transport Sciences]. Győr: Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék – Közlekedéstudományi Egyesület.

Boda, József – Boldizsár, Gábor – Kovács, László – Orosz, Zoltán – Padányi, József – Resperger, István – Szenes, Zoltán (2016): A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhelytanulmányok, 1(16), 2–23.

BRNS (2019): Budapest Rail Node Study. Online: http://bvs.hu/wp-content/uploads/2019/04/BRN_elsoszakcikk_v7.pdf

Csárdi, Gábor – Nepusz, Tamás (2006): The Igraph Software Package for Complex Network Research. InterJournal, Complex Systems, 1695(5), 1–9.

Dijkstra, Edsger W. (1959): A Note on Two Problems in Connexion with Graphs. Numerische Mathematik, 1(1), 269–271. Online: https://doi.org/10.1007/BF01386390

Haig, Zsolt (2016): Katonai műszaki tudományok a 21. században. Hadtudomány, 26(1–2), 115–116. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.115

Horváth, Attila (2006): A közúti, vasúti és vízi közlekedés terrorfenyegetettségének jellemzői. In Tálas, Péter (ed.): A politikai marketing fogságában. Budapest: Mágustúdió. 321–336.

Jenelius, Erik – Petersen, Tom – Mattsson , Lars-Göran (2006): Importance and Exposure in Road Network Vulnerability Analysis. Transportation Research Part A, 40(7), 537–560. Online: https://doi.org/10.1016/j.tra.2005.11.003

Kristóf, János – Lévai, Zsolt (2002): Vágányzári forgalmi technológiák a gyakorlatban. Forgalom, 4(1), 3–6.

Lakatos , Péter – Szászi, Gábor – Taksás, Balázs (2016): A logisztikai infrastruktúra szerepe a regionális versenyképesség alakításában. In Csath , Magdolna (ed.): Regionális versenyképességi tanulmányok. Budapest: NKE. 181–288.

Lévai , Zsolt (2020): A vasúti alágazat jelenkori kapcsolódása a közlekedési támogatás rendszeréhez. Katonai Logisztika, 28(1–2), 198–223. Online: https://doi.org/10.30583/2020/1-2/198

R Core Team (s. a.): R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Online: https://www.Rproject.org/

Szászi, Gábor (2007): Magyarország közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése napjainkban: Közút vagy vasút? Katonai Logisztika, 15(2), 32–59.

Szászi, Gábor (2010): Katonai vasúti szállítások a Magyar Honvédség missziós feladatainak rendszerében. Szolnoki Tudományos Közlemények, 16, 101–118.

Szászi, Gábor (2013a): A vasúti hálózati infrastruktúrával szemben támasztott újszerű védelmi követelmények kutatása, a továbbfejlesztés feltételrendszerének vizsgálata. PhD thesis. Budapest: NKE. Online: https://doi.org/10.17625/NKE.2014.028

Szászi, Gábor (2013b): Long-span Railway Bridges in the Transport System of Hungary. Hadmérnök, 8(2), 98–107.

Szászi, Gábor (2014): Nagyfolyami vasúti hidak, mint közlekedési létfontosságú rendszerelemek. In Horváth , Attila – Bányász, Péter – Orbók, Ákos (eds.): Fejezetek a létfontosságú közlekedési rendszerelemek védelmének aktuális kérdéseiről. Budapest: NKE. 25–48.

Tóth, Bence (2017): Állomások és állomásközök zavarának gráfelméleti alapú vizsgálata a magyarországi vasúthálózaton. Hadmérnök, 12(4), 52–66.

Tóth, Bence (2018): A magyarországi vasúthálózat zavarainak gráfelméleti alapú vizsgálata. In Horváth, Balázs – Horváth, Gábor – Gaál, Bertalan (eds.): Közlekedéstudományi konferencia. Technika és technológia a fenntartható közlekedés szolgálatában. Győr: Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék. 505–519.

Tóth, Bence (2021): The Effect of Attacks on the Railway Network of Hungary. Central European Journal of Operations Research, 29(2), 567–587. Online: https://doi.org/10.1007/s10100-020-00684-8

Tóth, Bence – Horváth , István (2019): How the Planned V0 Railway Line Would Increase the Resilience of the Railway Network of Hungary Against Attacks. AARMS, 18(3), 109–129. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2019.3.9

Downloads

Download data is not yet available.