A pilóta nélküli légi járművek meghajtási rendszerei

doi: 10.32560/rk.2023.2.16

Absztrakt

A pilóta nélküli légi járműveket (UAV) megjelenésük óta számos kérdés övezi. Kétség sem fér hozzá, ezen eszközök használata megreformálta a repülést nemcsak katonai, de a civil felhasználást tekintve is. Nap mint nap számos olyan terület jelenik meg, amely hatékony működéséhez hozzájárulhat meglétük, és a 21. század kielégítő technológiai fejlettsége lehetőséget biztosít arra, hogy hatásfokukat kedvező irányba növelve új kihívások elé állíthassuk ezeket a segédeszközöket. Az ehhez szükséges teljesítmény jelentősen összefügg azzal, hogy milyen meghajtási technológiát választunk, az erre irányuló kutatások és fejlesztések így az egyik legfontosabb irányt képezik. A cikk a lehetséges meghajtási rendszereket tárgyalja, működési elvüket legfontosabb jellemzőikkel. Fontos kiemelni, milyen elvárásokat követelnek meg az adott felhasználási területek, így ezek alapján szükséges kiválasztani a megfelelő szerkezeti felépítést. Figyelembe kell venni továbbá a jövőben megjelenő potenciális kihívásokat. Egyre tágabb teret kap a tisztán elektromos meghajtás, nemcsak földön, de a levegőben is, így a rendszerek energiaellátása és annak iparága is. A cikk igyekszik átfogó nézetet adni és több szemszögből is összehasonlítani az UAV-k meghajtási rendszereit azok minden előnyével és hátrányával.

Kulcsszavak:

UAV meghajtás akkumulátor üzemanyagcella

Hogyan kell idézni

[1]
B. Békési, L. Gajdács, és A. Knapiczius, „A pilóta nélküli légi járművek meghajtási rendszerei”, RepTudKoz, köt. 35, sz. 2, o. 145–155, jún. 2024.

Hivatkozások

Ashleigh Townsend et al., „A comprehensive review of energy sources for unmanned aerial vehicles, their shortfalls and opportunities for improvements,” Heliyon, 6. évf. 2020. Online: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05285

Békési B., „Pilóta nélküli légijármű típusok sárkányszerkezeti megoldásai,” in Műszaki tudomány az északkelet-magyarországi régióban 2013, Pokorádi László szerk. Debrecen, Magyarország: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, 2013, pp. 122–132.

Békési B., „Pilóta nélküli légijárművek jellemzése, osztályozásuk,” in Pilóta nélküli repülés profiknak és amatőröknek. Palik M. szerk. Budapest, Magyarország: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013, pp. 65–109.

Békési B., „UAV-k sárkányszerkezeti megoldásai,” Szolnoki Tudományos Közlemények, 15. évf. pp. 1–11. 2011.

Békési László, Békési Bertold, „Merevszárnyú pilóta nélküli légijárművek (UAV-k),” Szolnoki Tudományos Közlemények, 17. évf. pp. 7–34. 2013.

Békési Bertold, Gajdács László, Knapiczius Attila, „Drónok meghajtás szerinti lehetséges szerkezeti felépítései,” Repüléstudományi Közlemények. 1. sz. pp. 257-274. 2023. Online: https://doi.org/10.32560/rk.2023.1.18

Békési B., Juhász M., „Pilóta nélküli légijárművek energia forrásai,” Economica, 7. évf. 1. sz. pp. 92–100. 2014. Online: https://doi.org/10.47282/ECONOMICA/2014/7/1/4311

Békési B., Major G., „A drónok konfigurációi, alkalmazási területei,” in Műszaki tudomány az északkelet-magyarországi régióban 2022: Konferenciakiadvány. Nyíregyháza, 2022.06.02. (Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet, Magyar Tudományos Akadémia [MTA] Debreceni Területi Bizottság [DAB] Műszaki Szakbizottsága), Páy Gábor szerk. Nyíregyháza, Magyarország: Nyíregyházi Egyetem, 2022, pp. 301–307.

Békési B., Náczi R., „Hagyományos rendszerű és több elektromos energiát igénylő repülőgépek,” in Műszaki tudomány az észak-kelet magyarországi régióban 2014, Pokorádi László szerk. Debrecen, Magyarország: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, 2014. pp. 109–119.

Békési B., Seres J., „Drónok alkalmazásának lehetőségei,” Repüléstudományi Közlemények, 3. sz. pp. 5–19. 2020. Online: https://doi.org/10.32560/rk.2020.3.1

Caizhi Zhang et al., „A comprehensive review of electrochemical hybrid power supply systems and intelligent energy managements for unmanned aerial vehicles in public services,” Energy and AI, 9. évf. 2022. Online: https://doi.org/10.1016/j.egyai.2022.100175

F. Outay, H. A. Mengash, M. Adnan, „Applications of unmanned aerial vehicle (UAV) in road safety, traffic and highway infrastructure management: Recent advances and challenges,” Transportation Research Part A: Policy and Practice, 141. évf. pp. 116–129. 2020. Online: https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.09.018

Herbert Danuta, Juliusz Ulam, „Electric dry cells and storage battery,” United States Patent Office, 3,043,896. 1962. Online: https://patentimages.storage.googleapis.com/d4/77/09/d50c5d9098da6d/US3043896.pdf

Huamin Zhang, Xianfeng Li, Hongzhang Zhang, „Li–S and Li–O2 Batteries with High Specific Energy. Research and Development,” Springer, 2017. Online: https://doi.org/10.1007/978-981-10-0746-0_1

K. L. Pham et al., „The Study of Electrical Energy Power Supply System for UAVs Based on the Energy Storage Technology,” Aerospace, 9. évf. 9. sz. 500. p. 2022. Online: https://doi.org/10.3390/aerospace9090500

Manuel A. Rendón et al., „Aircraft Hybrid-Electric Propulsion: Development Trends, Challenges and Opportunities,” Journal of Control, Automation and Electrical Systems, 32. évf. pp. 1244–1268. 2021. Online: https://doi.org/10.1007/s40313-021-00740-x

Óvári Gy., Békési B., Fehér K., „Az elektromos meghajtású repülés lehetőségei,” in XVIII. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia – 18th International Conference on Application of Natural-, Technological- and Economic Sciences. Szombathely, 2019. 05. 18. Pozsgai A., Puskás J. szerk. ELTE Savaria Egyetemi Központ, 2020, pp. 23–33.

Palik Mátyás, „Pilóta nélküli légijármű rendszerek légi felderítésre történő alkalmazásának lehetőségei a légierő haderőnem repülőcsapatai katonai műveleteiben,” PhD-értekezés, Budapest, Magyarország: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2007, pp. 14–19.

Pavel Kováč, „Máig felülmúlhatatlan élettartam – EVE Li-SoCl2 elemek”. Online: https://www.soselectronic.com/hu/articles/eve-energy/maig-felulmulhatatlan-elettartam-eve-li-socl2-elemek-2204

R. Bolam, Y. Vagapov, A. Anuchin, „Review of electrically powered propulsion for aircraft,” in 2018 53rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC2018): proceedings, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, pp. 1–6. DOI: 10.1109/UPEC.2018.8541945. Online: https://doi.org/10.1109/UPEC.2018.8541945

Sion Power’s Lithium-Sulfur Batteries Power High Altitude Pseudo-Satellite Flight. Elérhető: https://sionpower.com/2014/sion-powers-lithium-sulfur-batteries-power-high-altitude-pseudo-satellite-flight/

Sziroczak D. et al., „Conceptual design of small aircraft with hybrid-electric propulsion systems,” Energy, 204. évf. 2020. Online: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117937

V. Alulema et al., „Propulsion Sizing Correlations for Electrical and Fuel Powered Unmanned Aerial Vehicles,” Aerospace, 8. évf. 7. sz. 171. p. 2021. Online: https://doi.org/10.3390/aerospace8070171

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.