Pilóta nélküli légi járművek (típus) megfelelőségértékelésének és a légi járművek folyamatos légi alkalmassága fenntartásának hatása a légi közlekedés biztonságára

doi: 10.32560/rk.2023.1.3

Absztrakt

A pilóta nélküli légijármű-rendszerekre vonatkozó üzembentartási követelményeket az Európai Unió (EU) az UAS műszaki-technikai tartalma, illetve annak alkalmazási módja szerint különíti el. Az UAS műszaki tartalma és alkalmazási módja szerint három üzembentartási kategória létezik: nyílt, speciális és tanúsított (fordítási hiba miatt engedélykötelesnek hívott). Amennyiben az UAS-művelet átlépi a nyílt és a speciális kategóriájú műveletre meghatározott műveleti korlátokat, például az UAS maximális felszálló tömege (MTOM) meghaladja a 25 kg-ot, a művelet repülési magassága 120 m feletti, vagy látótávolságon kívül (BVLOS) hajtjuk végre azt, illetve amennyiben a művelet biztonságos végrehajthatósága kapcsán elvégzett SORA-alapú kockázatértékelés alapján az adott művelet biztonságosan nem hajtható végre és/vagy az illetékes légi közlekedési hatóság úgy ítéli meg, hogy csak légijármű-tanúsítási eljárás lefolytatását követően lehet észszerűen csökkenteni a műveleti kockázatokat, akkor tanúsított kategóriájú UAS-műveletekről beszélünk. Jelen cikkemben az UAS-kategóriák és a légi járművek tanúsítási rendjének ismertetése mellett, a tanúsított kategóriájú UAS-műveletek biztonságos végrehajtásának lehetőségét és a folyamatos légi alkalmasságot irányító szervezetek (CAMO)5 ebben látható jövőbeni jelentőségét kívánom bemutatni.

Kulcsszavak:

pilóta nélküli légijármű-rendszer (UAS) maximális felszálló tömeg (MTOM) típusmegfelelőség-értékelés bejelentett szervezet (NOBO) látótávolságon kívüli repülés (BVLOS) SORA-alapú kockázatértékelés légi alkalmasság folyamatos légi alkalmasságot irányító szervezetek (CAMO)

Hogyan kell idézni

[1]
S. Simon, „Pilóta nélküli légi járművek (típus) megfelelőségértékelésének és a légi járművek folyamatos légi alkalmassága fenntartásának hatása a légi közlekedés biztonságára”, RepTudKoz, köt. 35, sz. 1, o. 35–47, nov. 2023.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.