A helyszíntől független katonai repülőtéri irányításhoz szükséges optikai rendszerre vonatkozó minimális teljesítménystandardok keretrendszere

doi: 10.32560/rk.2022.2.4

Absztrakt

Általános értelemben kijelenthető, hogy a megfelelő videóadatfolyam-átviteli technológiára épülő operatív feladat-végrehajtás az egyik legfontosabb követelmény a helyszíntől független toronyirányítói szolgáltatásokkal szemben. Az ezzel összefüggésben felmerülő – és a polgári felhasználáson túlmutató – alkalmazás érdekében meg kell határozni azt a specifikus keretrendszert, amelynek segítségével megvalósíthatóvá válik a technológiában rejlő potenciál katonai-védelmi célú felhasználása.

Kulcsszavak:

légiforgalmi irányítás távoli toronyirányítás helyszíntől független toronyirányítás

Hogyan kell idézni

[1]
G. Horváth, „A helyszíntől független katonai repülőtéri irányításhoz szükséges optikai rendszerre vonatkozó minimális teljesítménystandardok keretrendszere”, RepTudKoz, köt. 34, sz. 2, o. 37–51, márc. 2023.

Hivatkozások

Vas T., A Magyar Honvédség mobil légiforgalom szervezési komponens kialakításának és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata. Doktori értekezés, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12878/vas_timea_doktori_ertekezes_2019.pdf?sequence=11

W. D. Givhan, The Time Value of Military Force in Modern Warfare: The Airpower Advantage. Alabama, Air University Press, Maxwell Air Force Base, 1996. Online: https://doi.org/10.21236/ADA326347

Palik M., szerk., A repülésirányítás alapjai. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

Setét A. K., „A távoli toronyirányítás (REMOTE TOWER) koncepciója, katonai felhasználási lehetőségei és repülésbiztonsági szempontból való vizsgálata”, Szolnok, NKE ITDK, 2018. Online: https://www.repulestudomany.hu/tdk/2017_Setet_Alexandra_Krisztina_TDK.pdf

S. D. Van Beek, Remote Towers: A Better Future for America’s Small Airports. Reason Foundation Policy Brief No. 143. 2017. július. Online: https://reason.org/wp-content/uploads/2017/07/air_traffic_control_remote_towers-1.pdf

Dudás D., Somosi V., Rohács D., „A Remote Tower technológia polgári és katonai alkalmazási lehetőségei,” Repüléstudományi Közlemények, 29. évf. 1. sz. pp. 205–217. 2017.

A légi forgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600057.nfm

A légi forgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légi forgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról szóló 373/2017/EU (2017. március 1.) végrehajtási rendelet. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0373

Guidance Material on the Implementation of the Remote Tower Concept for Single Mode of Operation. European Aviation Safety Agency, 2015. július 3. Online: https://www.easa.europa.eu/downloads/18782/en

Technical and Operational Requirements for Remote Tower Operations. European Aviation Safety Agency, 2017. Online: https://www.easa.europa.eu/downloads/44661/en

Vas, T. „Hadműveleti repülőterek általános és speciális forgalmának irányításához szükséges képességek I.,” Repüléstudományi Közlemények, 30. évf. 1. sz. pp. 213–227. 2018. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4282/3502

Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600003.hm

Haig Zs., Információs műveletek a kibertérben. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

C. Ünsalan, H. D. Gürhan, M. E. Yücel, „Introduction to Digital Image Processing,” in Embedded System Design with ARM Cortex-M Microcontrollers. Cham, Springer International Publishing, 2022. pp. 507–554. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-030-88439-0_14

D. Wu et al., In Situ High Resolution Real-Time Quantum Efficiency Imaging for Photocathodes. Applied Physics, 2017. Online: https://doi.org/10.48550/arXiv.1710.08148

A. Belenky, Wide Dynamic Range Imaging. The Neuromorphic Engineer, 2004. Online: https://doi.org/10.2417/1200402.0004

D. Wueller, A. Matsui, N. Katoh, „Visual Noise Revision for ISO 15739,” Electronic Imaging, Vol. 31. No. 10. pp. 315–325. Online: https://doi.org/10.2352/ISSN.2470-1173.2019.10.IQSP-315

DxOMark Derived Sensor Characteristics. Photons to Photos, 2022. március 27. Online: https://www.photonstophotos.net/Charts/Sensor_Characteristics.htm

Digital Industrial Cameras – Sensor Performance Review. Baumer, 2022. március 25. Online: https://www.baumer.com/medias/__secure__/Baumer_Sensor-Performance-Review_EN_20190426_BR.pdf?mediaPK=8940747030558

S. R. Teli, S. Zvanovec, Z. Ghassemlooy, „The First Tests of Smartphone Camera Exposure Effect on Optical Camera Communication Links,” in 2019 15th International Conference on Telecommunications (ConTEL), Graz, Austria, 2019. július pp. 1–6. Online: https://

doi.org/10.1109/ConTEL.2019.8848559

S. Janus, „Video Compression”, in Handbook of Visual Display Technology, J. Chen, W. Cranton, és M. Fihn, szerk. Cham: Springer International Publishing, 2016. pp. 425–441. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-319-14346-0_24

R. Safin, E. Garipova, R. Lavrenov, H. Li, M. Svinin, E. Magid, „Hardware and Software Video Encoding Comparison,” in 2020 59th Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE). 2020. Chiang Mai, Thailand, pp. 924–929. Online:

https://doi.org/10.23919/SICE48898.2020.9240439

Z. Yongli, Y. Zhengning, Z. Liang, „Analysis of Remote Tower System,” in 2020 IEEE 2nd International Conference on Civil Aviation Safety and Information Technology (ICCASIT, Weihai, China). 2020. pp. 128–133. Online: https://doi.org/10.1109/ICCASIT50869.2020.9368521

Kovács L., „Offenzív kiberműveletek 1.: Az offenzív kiberműveletek természete,” Hadmérnök, 16. évf. 2. sz. pp. 187–204. 2021. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2021.2.13

J. Jakobi, M. Hagl, Effects of Lower Frame Rates in a Remote Tower Environment. Braunschweig, The Tenth International Conference on Advances in Multimedia (MMEDIA 2018), IARIA, 2018. Online: https://elib.dlr.de/120166/

Whitepaper: Introduction to Remote Virtual Towers. Frequentis, 2016. augusztus. Online: https://www.frequentis.com/sites/default/files/support/2018-02/RVT_whitepaper.pdf

J. Johnson, Analysis of Image Forming Systems, Part I and Part II. SPIE – The International Society for Optical Engineering, 1985.

White Paper: Thermal Detection, Recognition and Identification. Ascendent Technology Group, (é. n.). Online: https://www.ascendentgroup.com/uploads/files/Johnson_Criteria_Thermal_DRI_Performance_and_Range_Explained.pdf

F. J. van Schaik, J. J. M. Roessingh, G. Lindqvist, K. Fält, „Detection and Recognition for Remote Tower Operations,” in Virtual and Remote Control Tower. N. Fürstenau, szerk., Cham, Springer International Publishing, 2016. pp. 53–65. Online: https://doi.

org/10.1007/978-3-319-28719-5_3

L. Peterson, B. Davie, Computer Networks – A Systems Approach. 6. kiad. Elsevier, 2014. Online: https://titania.eng.monash.edu/netperf/docs/computer-networks-peterson-davie-v6.0.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.