Számítógépes teljesítményanalízis helyettesítő függvényekkel

doi: 10.32560/rk.2022.1.7

Absztrakt

Az eddig alkalmazott és a hatóság által elfogadott módszerek hatalmas munkával előállított diszkrét értékhalmazokból választották ki a megadott  peremfeltételek alapján az eredményeket (legtöbb esetben teljesítménykorlátozott tömegértékeket) a repülés  különböző fázisaiban. Többnyire az így kapott értékek  elemzése történt meg algoritmusok segítségével, megadva az üzemeltetőnek az adott feladatra vonatkozó MATOM1 és  az OM2 ismeretében a legfontosabb értéket, az ATL3-t. Egy  szofisztikált megoldásnak ezek figyelembevételével kell  segítséget nyújtani a terhelési dokumentáció elkészítéséhez is.

Kulcsszavak:

repülőgép hajtóműhiba akadálymentesség teljesítmény analízis függvények közelítés tömegkorlátok

Hogyan kell idézni

[1]
D. Szilágyi, „Számítógépes teljesítményanalízis helyettesítő függvényekkel”, RepTudKoz, köt. 34, sz. 1, o. 111–127, nov. 2022.

Hivatkozások

[1] Szilágyi D., Számítógépes teljesítményanalízis helikopter-üzemeltetéshez 1. teljesítmény osztályban,” Repüléstudományi Közlemények, 29. évf. 1. sz. pp. 113–124. 2017. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4244/3480

[2] Beechcraft BE-76 Pilot Operating Handbook. pp. 5–26. 1978.

[3] 965/2012 EU rendelet 17. módosítása, 2022. Online: https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-air-operations-regulation-eu-no-9652012

[4] Kormos Á., Számítógépes teljesítmény-analízis készítése BE76 típusú repülőgépre és CAT/NCO műveletekre. Szakdolgozat. Nyíregyházi Egyetem, 2021.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.