A monitoringrendszerek és a pilóta nélküli légi járművek lakosságvédelmi célú alkalmazása a veszélyes üzemek környezetében

  • Bene Viktória
doi: 10.32560/rk.2022.1.2

Absztrakt

Napjainkban egyre gyakoribbak a veszélyes üzemek területén történt súlyos balesetek, amelyek emberi hibára,  technológiai meghibásodásra, valamint természeti  események bekövetkezésére vezethetők vissza. Az ipari balesetek az esemény veszélyességi fokától függően az üzemben tartózkodó személyeken kívül az üzem  körzetében lévő lakosságra és azok környezetére is hatással lehetnek. A baleset bekövetkeztével emberre és a környezetre ártalmas mérgező vegyi anyag kerülhet a  levegőbe, ezért létfontosságú a monitoring- és lakossági  riasztó rendszerek fejlett és gyors tevékenysége. 

Kulcsszavak:

veszélyes üzem pilóta nélküli légijármű-rendszerek monitoring riasztás tájékoztatás

Hogyan kell idézni

[1]
V. Bene, „A monitoringrendszerek és a pilóta nélküli légi járművek lakosságvédelmi célú alkalmazása a veszélyes üzemek környezetében”, RepTudKoz, köt. 34, sz. 1, o. 23–42, nov. 2022.

Hivatkozások

[1] A. Bertazzi, I. Bernussi, G. Brambilla, D. Consonni, A. C. Pesatori, „The Seveso Studies on Early and Long-Term Effects of Dioxin Exposure. A Review,” Environmental Health Perspectives, Vol. 106. No. 2. pp. 625–633. 1998. Online: https://doi.org/10.1289/ehp.98106625

[2]Advexure Unmanned Systems & Solutions, Autel EVO II Enterprise. Online: https://advexure.com/collections/autel-evo-ii-enterprise#

[3] Antal Z., Vass Gy., Kátai-Urbán L., „Problems of Safety and Radiation Accident Prevention in Hungary,” in Материалы тридцатой международной научно-технической конференции „Системы безопасности – 2021”: Proceedings Contain Theses of Reports on Thirtieth International Scientific Technical Conference “Safety Systems – 2021”. Топольского, Н. Г. – М. szerk. Moszkva, Академия Гпс Мчс России, 2021. pp. 35–38. Online: https://academygps.ru/upload/iblock/224/2242ecc5cdd79a9c4ac0d0d8e3483503.pdf#page=214

[4] BM OKF, MoLaRi-rendszer. Online: https://www.katasztrofavedelem.hu/49/molari-rendszer

[5] B. Eskenazi, M. Warner, P. Brambilla, S. Signorini, J. Ames, P. Mocarelli, „The Seveso Accident: A Look at 40 Years of Health Research and Beyond,” Environment International, Vol. 121. pp. 71–84. 2018. Online: https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.08.051

[6] Cimer Zs, Vass Gy., Zsitnyányi A., Kátai-Urbán L., „Application of Chemical Monitoring and Public Alarm Systems to Reduce Public Vulnerability to Major Accidents Involving Dangerous Substances,” Symmetry, Vol. 13. No. 8. pp. 1–16. 2021. Online: https://doi.org/10.3390/sym13081528

[7] Csóré A., Major G., „A pilóta nélküli légi járművek (UAV) evolúciója,” Repüléstudományi Közlemények, 33. évf. 1. sz. pp. 171–191. 2021. Online: https://doi.org/10.32560/rk.2021.1.13

[8] D. Consonni, A. C. Pesatori, C. Zocchetti, R. Sindaco, L. C. D’Oro, M. Rubagotti, P. A. Bertazzi, „Mortality in a Population Exposed to Dioxin after the Seveso, Italy, Accident in 1976, 25 Years of Follow-Up,” American Journal of Epidemiology, Vol. 167. No. 7. pp. 847–858. 2008. Online: https://doi.org/10.1093/aje/kwm371

[9] Energiainfo, Megháromszorozódhat az atomenergia használata. 2014. december 11. Online: https://www.energiainfo.hu/megharomszorozodhat_az_atomenergia_hasznalata-32864/

[10] Fercom Systems, Lakossági tájékoztató és riasztó endszer. Online: https://fercomsystems.hu/assets/files/Fercom_Systems_8_oldal_A4_Magyar_Verzio_WEBRE_hatter_nelkul%20copy%20(optimized).pdf

[11] Hoffmann I., Kátai-Urbán I., Vass Gy., „Vegyi-és sugárfelderítés katasztrófavédelmi technikai eszközrendszerének vizsgálata I. rész telepített rendszerek,” Hadmérnök, 11. évf. 1. sz. pp. 89–97. 2016. Online: https://www.hadmernok.hu/161_09_hoffmanni_kui_vgy.pdf

[12] J-R. Laporte, „Multinationals and Health: Reflections on the Seveso Catastrophe,” International Journal of Health Services, Vol. 8. No. 4. pp. 619–632. 1978. Online: https://doi.org/10.2190/FNB2-57AK-FGU3-C7TC

[13] Kátai-Urbán L., Kézikönyv: Veszélyes üzemekkel kapcsolatos iparbiztonsági jog-, intézmény és eszközrendszer fejlesztése Magyarországon. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. p. 21. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/9938

[14] Kátai-Urbán L., Vass Gy., Kézikönyv a veszélyes üzemek biztonságszervezésével kapcsolatos alapfeladatok teljesítéséhez. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. p. 10., 14., 16. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/8474

[15] Kátai-Urbán L., Vass Gy., Veszélyes üzemek, tevékenységek és technológiák az iparban. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. Online: http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/8473/kezikonyv_vesz_tech.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[16] Kiss B., Major G., „Légből kapott segítség a Covid–19 ellen,” in Repüléstudományi tanulmányok, Repüléstudományi Szemelvények 2020. Szilvássy L., Békési B. szerk. Budapest, 2021. pp. 279–306. Online: https://www.repulestudomany.hu/kiadvanyok/RepSzem-2020.pdf

[17] Major G., „A pilóta nélküli légijármű rendszerek nemzetbiztonsági célú felhasználásával kapcsolatos kutatások,” Repüléstudományi Közlemények, 27. évf. 1. sz. pp. 115–120. 2015. Online: https://www.repulestudomany.hu/folyoirat/2015_1/2015-1-10-0181-Major_Gabor.pdf

[18] Major G., „A pilóta nélküli légijármű rendszerek használata az elektronikai hadviselésben,” Repüléstudományi Közlemények, 29. évf. 3. sz. pp. 309–312. 2017. Online: https://www.repulestudomany.hu/folyoirat/2017_3/2017-3-22-0490_Major_Gabor.pdf

[19] Manga L., Kátai-Urbán L., Vass Gy., Csurgai, J., Pilóta nélküli repülők a sugárfelderítésben. Védelem Tudomány, 2. évf. 2. sz. pp. 63–75. 2017. Online: https://www.vedelemtudomany.hu/articles/05-manga-katai-vass-csurgai.pdf

[20] M. T. Landi, D. Consonni, D. G. Patterson, Jr., L. L. Needham, G. Lucier, P. Brambilla, M. A. Cazzaniga, P. Mocarelli, A. C. Pesatori, P. A. Bertazzi, Z. N. E. Caporasol, „2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-DioxinPlasma Levels in Seveso 20 Years after the Accident,” Environmental Health Perspectives, Vol. 106. No. 5. pp. 273–277. 1998. Online: https://doi.org/10.1289/ehp.98106273

[21] Muhoray Á., Katasztrófa-megelőzés I. Egyetemi jegyzet. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi Intézet, 2016.

[22] Kiss B., Muhoray Á., „A hazai kutató-mentő szervezetek. Légi járművek alkalmazhatósága a kutató-mentő feladatok ellátásában,” Hadtudomány, 1–2. sz. pp. 92–107. 2014. Online: http://real.mtak.hu/18699/1/2014_1_2_9.pdf

[23] O. M. Gamulescu, S. D. Rosca, F. Panaite, A. Costandoiu, S. Riurean, „Accident Sites Management Using Drones,” MATEC Web of Conferences, Vol. 305. pp. 1–7. 2020. Online: https://doi.org/10.1051/matecconf/202030500004

[24] Pharmaceutical Tehnology, Flyability Launches Radiation Sensing Drones for Nuclear Plants. 2021. november 8. Online: https://www.pharmaceutical-technology.com/research-reports/flyability-launches-radiation-sensing-drones-for-nuclear-plants/

[25] P. A. Bertazzi, D. Consonni, S. Bachetti, M. Rubagotti, A. Baccarelli, C. Zocchetti, A. C. Pesatori, „Health Effects of Dioxin Exposure: A 20-Year Mortality Study,” American Journal of Epidemiology, Vol. 153. No. 11. pp. 1031–1044. 2001. Online: https://doi.org/10.1093/aje/153.11.1031

[26] Ujjady A., Major G., „A civil drónszabályozáson innen, a katonain túl,” Repüléstudományi Közlemények, 33. évf. 2. sz. pp. 167–180. 2021. Online: https://doi.org/10.32560/rk.2021.2.12

[27] 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300100.tv

[28] 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. Online: https://bit.ly/3SsvM7w

[29] 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000020.nmh

[30] 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100219.kor

[31] 38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet a pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100038.KOR

[32] 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600095.kor

[33] 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700531.KOR

[34] 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100234.kor

[35] Vass Gy., „Veszélyes üzemekkel kapcsolatos veszélyeztetettség elemzési eljárás- és eszközrendszer fejlesztése Magyarországon,” Védelem Tudomány, 4. évf. Iparbiztonság különszám. 2019. p. 46. Online: http://vedelemtudomany.hu/articles/03-katai-vass.pdf

[36] World Nuclear News, New Drone for Mapping Radiation in Nuclear Plants. 2021. augusztus 6. Online: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/New-drone-for-mapping-radiation-innuclear-plants

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.