SAR autofókusz algoritmusok vizsgálata és gyakorlati alkalmazása

  • Szüllő Ádám

Absztrakt

A szintetikus apertúrájú radar (SAR) elven alapuló mikrohullámú képalkotási módszer matematikailag egy holografikus jelfeldolgozási módszert takar, mely légi járművön / műholdon elhelyezett, oldalvást néző radar berendezés segítségével alkot reflexiós térképet a vizsgált földfelszínről. A haladási irányú felbontás az antenna apertúra méretének növelésével javítható, azonban a hordozó járművek korlátozott mérete (különösképpen UAV-k esetén) nem teszi lehetővé tetszőlegesen nagy antenna alkalmazását. A felbontás növelése érdekében jelfeldolgozási technikákat alkalmazva, a légi jármű mozgását felhasználva egy virtuálisan nagyobb apertúrájú antenna hozható létre, mely jelentősen képes finomítani a képalkotás felbontását. A SAR feldolgozási elv feltételezi az ismert pályán történő haladást, ez azonban a környezeti hatások (pl. turbulencia) miatt nem érhető el teljesen. Ezen zavarok a képalkotás által kapott eredmény minőségét jelentősen ronthatják. Az úgynevezett autofókusz algoritmusok segítségével a már elkészült SAR képek utólagos minőségjavítása végezhető el.

Kulcsszavak:

mikrohullámú képalkotási módszer minőségjavítás autofókusz algoritmus

Hogyan kell idézni

[1]
Ádám Szüllő, „SAR autofókusz algoritmusok vizsgálata és gyakorlati alkalmazása”, RepTudKoz, köt. 27, sz. 1, o. 106–114, ápr. 2015.