A katonai repülőműszaki tiszti kompetenciák felmérése integrált kutatási módszerrel

Absztrakt

A katonai repülőműszaki feladatokat ellátó szervezetek működésének, és az elvárt minőségű feladat végrehajtásnak alapfeltétele a megfelelő számú, jól képzett tiszt, műszaki szakember. A megfelelő minőségű munkavégzésük érdekében, a felsőfokú képzésüket a képzési és kimeneti követelményekben rögzített elvárások szerint végzik. Az elvárt tudással rendelkező tiszti utánpótlás érdekében fontos ismerni, hogy milyen kompetenciákkal rendelkező műszaki szakemberekre van szükség a Magyar Honvédségben. A tervezési/előrejelzési és aktuális megrendelői tendenciákat elemző vizsgálatok által olyan információk nyerhetők, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási és képzési portfólió, valamint a szakokon végzett diplomások felkészültsége és a munkaerőpiaci elvárások összehangolásához. Egy ilyen kutatás folyamata, és előzetes eredményeinek bemutatása olvasható a cikkben.

Kulcsszavak:

kompetencia kvantitatív kvalitatív kutatás tartalomelemzés repülőműszaki tiszt

Hogyan kell idézni

[1]
K. Turcsányi, P. Szegedi, és J. Tóth, „ A katonai repülőműszaki tiszti kompetenciák felmérése integrált kutatási módszerrel”, RepTudKoz, köt. 28, sz. 2, o. 153–164, aug. 2016.