A 3D-nyomtatási technológia oktatásának lehetőségei és feltételei a műszakitiszt-képzésben

doi: 10.32562/mkk.2024.1.1

Absztrakt

A cikkben ismertetett kutatás célja az additív gyártástechnológia, annak részeként kiemelten a 3D-nyomtatás műszakitiszt-képzésbe történő integrálásának vizsgálata. A dolgozat első részében bemutatjuk az additív gyártási folyamatot, valamint előnyeit és korlátait egyaránt annak érdekében, hogy igazoljuk létjogosultságát a katonai feladatokban. Ismertetjük azt a feltételrendszert, amely a 3D-nyomtatási eljárás eredményes alkalmazásához szükséges a katonai szervezeteknél. A cikk fő részében tárgyaljuk azokat a személyi kompetenciákat, amelyek szükségesek a 3D-nyomtatás katonai körülmények között történő végrehajtásához. Végezetül részletesen foglalkozunk azokkal az oktatási lehetőségekkel, személyi és tárgyi feltételekkel, továbbá oktatásszervezési feladatokkal, amelyek a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar célkitűzéseivel összhangban biztosítják a műszaki hallgatók oktatását és képzését, valamint gyakorlati felkészítését a 3D-nyomtatás sikeres és hatékony végrehajtásához.

Kulcsszavak:

additív gyártástechnológia 3D nyomtatás 3D nyomtatás oktatása műszaki tisztképzés

Hivatkozások

ÁDÁM Balázs (2023): Mesterséges intelligencia a tűzszerészfeladatokban: A mesterséges intelligencia által nyújtott lehetőségek II. rész. Műszaki Katonai Közlöny, 33(3), 15–27. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2023.3.2

BALLA Tibor – PADÁNYI József (2019): Műszaki kiválóságok - Jacobi Ágost Henrik. Műszaki Katonai Közlöny, 29(4), 157–162. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2019.4.10

GYARMATI József – HEGEDŰS Ernő – GÁVAY György (2022): Automata sebességváltóban alkalmazott kapcsolt bolygóművek – Wilson-váltó: Harckocsi-sebességváltó modell kialakítása 3D nyomtatással oktatási célból. Műszaki Katonai Közlöny, 32(3), 113–126. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.7

HEGEDŰS Ernő – HENNEL Sándor – VÉGVÁRI Zsolt (2023): A Bayraktar drónok II. rész. Haditechnika, 57(3), 33–36. Online: https://doi.org/10.23713/HT.57.3.06

KARA Yahya – KOVÁCS Norbert Krisztián – NAGY-GYÖRGY Péter – BOROS Róbert – MOLNÁR Kolos (2023): A novel method and printhead for 3D printing combined nano-/microfiber solid structures. Additive Manufacturing, 61(103315), 13. Online: https://doi.org/10.1016/j.addma.2022.103315

MARKOVITS Tamás – VARGA László Ferenc (2023): Investigating the surface roughness of 3D printed metal parts in case of thin 20 µm build layer thickness. Journal of Materials Research, 11. Online: https://doi.org/10.1557/s43578-023-01254-9

NÉMETH András – GÁL Bence (2019): Additív gyártástechnológiák katonai alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a katonai elektronika területére. Hadmérnök, 14(1), 231–249. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.1.19

PADÁNYI József (2021): Az éghajlatváltozás hatásai, mint a katonai erő előtt álló biztonsági kihívások = The Impact of Climate Change as Security Challenges Faced by the Military. Hadtudomány: A Magyar Hadtudományi Társaság folyóirata, 31(1), 31–45. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2021.31.1.31

VÉGVÁRI Zsolt (2023): A 3D nyomtatás felhasználási lehetőségei a műveleti logisztikában. Katonai Logisztika, 31(1–2), 177–198. Online: https://doi.org/10.30583/2023-3-4-177

Jogi forrás

/2021. (VI. 24.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról.

Internetes forrás

Digitális Jólétprogram Fogalomtár [é. n.]. Online: https://digitalisjoletprogram.hu/files/41/ac/41ac862ea794f1bae55109f00de4e6bd.pdf