Érzéketlen robbanóanyagok II.

Vizsgálati módszerek és alkalmazási lehetőségek

doi: 10.32562/mkk.2024.1.4

Absztrakt

A technológia fejlődésének lehetőségeit kihasználva egyre nagyobb mértékben jelennek meg a modern technikai eszközök, illetve a hozzájuk rendszeresített érzéketlen lőszerek. Mivel az érzéketlen robbanóanyagok az elvárásoknak és a tesztek eredményeinek megfelelően, biztonságosan képesek kiváltani a korábban alkalmazott hajtó- vagy töltőanyagokat, ezért alkalmazásuk megkérdőjelezhetetlenné válik. Hazánkban is megjelentek (gyártásuk is tervezés alatt van) már azok a lőszertípusok, amelyeknek rendszerbe integrálásához nélkülözhetetlen a megfelelő tesztek, vizsgálati követelmények és az eszközök kezeléséhez szükséges alapvető információk biztosítása. Azoknak az országoknak, amelyek rendelkeznek tüzérséggel, aknavető eszközöket tartanak rendszerben, valamint rakétákkal látják el a légvédelmét vagy szerelik fel légierejüket, rendelkezniük kell a lőszereik, rakétáik bevizsgálásához szükséges képességekkel, lőkísérleti állomással, ellenőrző és bevizsgáló szakemberekkel. Mivel az érzéketlen lőszerek már megjelentek a Magyar Honvédség csapatainál is, és egyes típusok gyártása is előkészítő fázisba ért, fontosnak tartom felhívni a figyelmet azokra a követelményekre, tesztekre és az azok végrehajtásához szükséges infrastruktúrára, amelyek jelenleg még nem állnak rendelkezésre. Célom, hogy az érzéketlen robbanóanyagok, illetve az érzéketlen lőszerek vonatkozásában tájékoztatást adjak a jövőben a szakterületen foglalkoztatott vagy a téma iránt érdeklődők számára.

Kulcsszavak:

érzéketlen robbanóanyag érzéketlen lőszerek robbantástechnikai tesztelés

Hivatkozások

BEAUREGARD, L. Raymond [é. n.]: The technical requirements for insensitive munitions. The History of Insensitive Munitions. Online: https://www.insensitivemunitions.org/history/the-technical-requirements-for-insensitive-munitions/

DARUKA Norbert (2016): Robbanóanyag-ipari alapanyagok és termékek osztályozásának lehetőségei. Műszaki Katonai Közlöny, 26(1), 26–44. Online: http://www.hhk.uni-nke.hu/downloads/kiadvanyok/mkk.uni-nke.hu/PDF_2016_1sz/ MKK 2016_1sz_ossz.pdf

DARUKA Norbert (2023): Érzéketlen robbanóanyagok I. – Célkeresztben a TNT és a Composit B kiváltása. Műszaki Katonai Közlöny, 33(2), 5–21. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2023.2.1

EMBER István (2016): Používanie kumulatívnych náloží na bojisku, s osobitným zretel’om na bojové látky používané v II. svetovej vojne. In MIKULAS, Beránek (szerk.): Trhacia Technika 2016. Banská Bystrica: Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, 187–196.

EMBER István (2022a): Modern kumulatív töltetek hatékonyságának vizsgálata. Haditechnika, 56(6), 15–20. Online: https://doi.org/10.23713/HT.56.6.03

EMBER István (2022b): Hatásvizsgálati robbantás kumulatív töltetekkel. Műszaki Katonai Közlöny, 32(3), 13–23. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.2

IMEMG – Insensitive Munitions European Manufacturers Group (2023): Representation of the IM requirements 2023 – IM Characteristics. Online: https://imemg.org/im/about-immurat/im-characteristics/

KELEMEN Ferenc (2023): Érzéketlen lőszerek vizsgálatai, felhasználási lehetőségei. Szakdolgozat. Budapest: Óbudai Egyetem BGK, 119.

KOVÁCS Zoltán (2008a): Speciális katonai robbanóanyagok. Robbantástechnika, 29, 17–22.

KOVÁCS Zoltán (2008b): Robbanóanyagok a katonai gyakorlatban. Robbantástechnika, 30, 43–47.

LUKÁCS László (2017): Szemelvények a magyar robbantástechnika fejlődéstörténetéből. Budapest: Dialóg Campus.

NATO STANDARD AOP-39 (2022): Policy for introduction and assessment of insensitive munitions (IM). Edition D, Version 2 March 2022. Online: https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards?search=AOP-39

NATO STANDARD AOP-39.1 (2022): Guidance on the organisation, conduct and reporting of full scale tests. Edition A, Version 2 March 2022. Online: https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards?search=AOP-39.1

NATO STANDARD AOP-4240 (2022): Fast heating test procedures for munitions. Edition A, Version 2 March 2022. Online: https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards?search=AOP-4240

NATO STANDARD AOP-4241 (2022): Bullet impact test procedures for munitions. Edition A, Version 2 March 2022. Online: https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards?search=4241

NATO STANDARD AOP-4382 (2022): Slow heating test procedures for munitions. Edition A, Version 2 March 2022. Online: https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards?search=4382

NATO STANDARD AOP-4396 (2022): Sympathetic reaction test procedures for munitions. Edition A, Version 2 March 2022. Online: https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards?search=4396

NATO STANDARD AOP-4496 (2022): Fragment impact test procedures for munitions. Edition A, Version 2 March 2022. Online: https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards?search=4496

NATO STANDARD AOP-4526 (2022): Shaped charge jet impact test procedures for munitions. Edition A, Version 2 March 2022. Online: https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards?search=4526

MIERS, T. Kevin – AL-SHEBAAB, M. Nausheen – PRILLAMAN, L. Daniel (2017): Fragment impact modeling and experimental results for Insensitive Munitions compliance of a 120mm warhead, 14th Hypervelocity impact symposium, Canterbury 24–28. April 2017, Procedia Engineering, 204, 223–230. Online: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.09.729

PATEL C. (2011): Common Low-cost IM Explosive Program. 30 Nov 2011. Online: https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA554406.pdf

SOTZKY, Larry – AL-SHEBAB, Nausheen – MAZZEI, Robert (2006): Insensitive Munition (IM) Enhancement of the 120 mm M943A1 High Explosive (HE) Mortar Cartridge. 2006 Insensitive Munitions and Energetic Materials Technology Symposium. Bristol, United Kingdom. 24–27 April 2006. Online: https://imemg.org/wp-content/uploads/imemts2006_Sotsky_1.ppt.pdf

SWIERK Thomas (2012): IM testing and assessments. NATO S&T Organization, 2012. Online: https://www.sto.nato.int/EN-AVT-214-02.pdf