A hárompontos hátrametszés analóg megoldása a tüzér bemérő alegységek számára

doi: 10.32562/mkk.2024.1.6

Absztrakt

A Magyar Honvédség jelenleg folyó fegyverzetieszköz-beszerzése mellett a tüzérségi eszközök kiszolgálására és a tüzér felderítési feladatok korszerű ellátása miatt is új bemérő- és felderítőeszközöket szerzett be. Ezen eszközöket GPS- és/vagy giroszkópos iránymérő berendezéssel látták el, amelyek önállóan képesek hálózati irányszög meghatározására. Azonban a bemérési, koordinátamegállapítási módok és számítások analóg ismerete továbbra is elengedhetetlen. A számítások megoldásának ismerete nemcsak adott helyzetben az esetleges hibák feltárását és megoldását segíti elő, hanem adott esetben az elektronikus és digitális rendszerek hiánya, hibája esetén is biztosítja a feladatok időbeni és pontos végrehajtását. A hárompontos hátrametszés az egyik legkomplexebb számítási feladat, azonban sikeres végrehajtása esetén pontos hálózati irányszöget és koordinátát ad. A feladat megoldásának segítése és egységesítése érdekében 2019-tól kezdve megoldólappal hajtották végre a számítási feladatokat a tüzértisztképzésben részt vevők. Az évek alatt a megoldólapot tovább pontosították és egyszerűsítették, olyan mértékig, hogy ezt követően a tüzér bemérő alegységek is használhatják.

Kulcsszavak:

bemérés tüzér számítás

Hivatkozások

CSEPREGI Balázs – GYENES Róbert – TARSOLY Péter (2013): Geodézia I. Székesfehérvár: NYM.

Bemérőkatonák és alegységek szakkiképzési kézikönyve 267/386 (889/355) [é. n.].

Tü/27 Szakutasítás A Rakétacsapatok És A Tüzérség Harctevékenységének Bemérő Előkészítésére (1980). Honvédelmi Minisztérium.

Tü/5 A Magyar Honvédség tábori tüzér és páncéltörő tűzalegységeinek harcszolgálati szabályzata (2015). Magyar Honvédség.