Építményszerkezetek robbantással történő ipari bontásának, katonai tönkretételének és bűnös szándékú rongálásának összehasonlítása

doi: 10.32562/mkk.2023.4.1

Absztrakt

Az építmények és szerkezeti elemek robbantásánál nem releváns, hogy milyen robbanóanyagot vagy robbanás kiváltására alkalmas szerkezetet használunk, ha a cél a kijelölt objektum bontása, tönkretétele vagy szélsőséges esetben rombolása. Szinte mindenki tökéletesen el tudja különíteni az ipari robbantásos építménybontás, a katonai rombolás, illetve a bűnös szándékú szabotázsakciók eseménysorát. Abba azonban kevesen gondolnak bele, hogy ha különböző szempontrendszerek szerint vizsgáljuk ezeket a tevékenységeket, akkor hasonlóságokat fedezhetünk fel. A hasonlóságokat összevetve pedig már kirajzolódik az a „szürke zóna”, amely alapján a jogszabályalkotók olyan előírások betartására kötelezik a robbantási szakterületek munkáltatóit, hogy a különböző kockázatot jelentő anyagok nyomon követhetőségét biztosítsák. Célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk az ipari, katonai és terrorjellegű robbantásokat egy olyan szegmensben, ahol mindhárom tématerület érintett, mégis a legrelevánsabb feladatokat a polgári robbantási tevékenység képviseli.

Kulcsszavak:

robbantás ipari bontás katonai rombolás bűnös célú rongálás szabotázs

Hivatkozások

Benedek Dénes et al. (1989): Robbantómesterek kézikönyve II. Országos Magyar Bányászati és Ko¬hászati Egyesület. Bonsignore, E. (1984): A repülőterek rombolásáról. Honvédelem, (12), 37–42.

Bunyitai, Ákos (2023): Insider Threat Mitigation in High Security Facilities. Nemzetbiztonsági Szemle, 11(1), 49–61. Online: https://doi.org/10.32561/nsz.2023.1.4

Daruka Norbert (2010): A házilag készített robbanószerkezetek, avagy színesdrótok és robbanóanyag, mint a terrorizmus leghatékonyabb fegyverzete. New Challenges in the Field of Military Sciences. Budapest, 2010. szeptember 28–30.

Daruka Norbert (2011): Veszélyes épületszerkezetek robbantásos eljárással történő eltávolításának követelményei, módszerei, biztonsági rendszabályai. Műszaki Katonai Közlöny, 20(1–4), 95–108.

Daruka Norbert (2013a): Hejmfaritaj eksplodiloj. Teleskopo, (4), 1–11. Online: https://web.archive.org/web/20160628195622/http://teleskopo.com/2013.htm

Daruka Norbert (2013b): A bűnös célú/terror jellegű robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei, különös tekintettel a tűzszerész feladatok ellátására. PhD-disszertáció. NKE KMDI. Online: http://uni-nke.hu/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2014/daruka_norbert.pdf

Ember István (2022): 3D nyomtató alkalmazási lehetősége egyes speciális robbantási feladatoknál. In Daruka Norbert (szerk.): Fúrás-Robbantástechnika Nemzetközi Szimpózium Különkiadás, 2022. Budapest: Magyar Robbantástechnikai Egyesület, 75–83.

Ember István (2023): Additív gyártástechnológia alkalmazási lehetőségei vágótöltet készítésére. In Szelei Ildikó (szerk.): A hadtudomány és a 1. század. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) – Colorcom Media Kft., 9–15.

Kovács Zoltán (2013): Katonai objektumok IED elleni védelmének lehetséges technikai megoldásai. Műszaki Katonai Közlöny, 23(2), 114–121. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2438

Lukács László (2017): Szemelvények a magyar robbantástechnika fejlődéstörténetéből. Budapest: Dialóg Campus.

Lukács László (2023): Szemelvények a hazai katonai robbantástechnika és a földalatti aknaharc fejlődéstörténetéből. Budapest: Ludovika.

Mueller Othmár (1971): Vasbeton-robbantások. Haditechnika, (3), 87–89.

Mű/213 (1971): Robbantási utasítás. Budapest: Honvédelmi Minisztérium.

Szalkai László (2023): Possibilities of Opening Doors with Explosives in Law Enforcement. Trhacia Technika 2023, Slovak Republik, Kongresové centrum ACADEMIA Stará Lesná 32. nemzetközi konferencia, május 10–12.

Jogszabályi források

- 1989. évi 20. törvényerejű rendelet a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-énkötött Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98900020.tvr

- 28/2022. (I. 1.) SZTFH rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200028.stf