Építési kockázatok és kezelésük nukleáris létesítmények környezetében

doi: 10.32562/mkk.2023.4.8

Absztrakt

A világon minden a kockázatról szól, az egyéni döntésektől a globális döntésekig. A kérdés az, hogy egy adott projekt számára ez a kockázat elfogadható, vagy már nem. Az építési projektekre alkalmazott kockázatelemzés bizonyos tekintetben eltér a nukleáris létesítményekre alkalmazott kockázatelemzéstől. A nukleáris létesítmények esetében a kockázat mint olyan elsősorban nukleáris kockázat. Ennek fényében a nukleáris létesítményt érintő beruházások esetében az elvégzendő kockázatelemzést két külön szinten kell elvégezni. Az első szint a hagyományos építési kockázatelemzés, majd második szintként minden kockázati elemet nukleáris kockázati szempontból kell besorolni. A kutatás az építési kockázatok nukleáris kitettségének meghatározására irányult, továbbá ezen kockázatok valós idejű monitoringrendszerrel való csökkentési lehetőségét vizsgálja.

Kulcsszavak:

kockázatelemzés elfogadható kockázat építési kockázat atomerőművek biztonsága valószínűség geotechnikai monitoringrendszer valós idejű monitoringrendszer

Hivatkozások

Baecher, Gregory – Christian, John (2003): Reliability and Statistics in Geotechnical Engineering. [H. n.]: John Wiley & Sons Ltd.

Bassett, Richard (2011): A Guide to Field Instrumentation in Geotechnics. Principles, Installation and Reading. London: CRC Press. Online: https://doi.org/10.1201/b15432

Briaud, Jean Louis (2022) : Failure has Consequences. Geostrata Magazine, 24(1), 18–20. Online: https://doi.org/10.1061/geosek.0000047

Encardio-Rite, Application Note-Online Monitoring of Nuclear Power Plant [é. n.]. Online: https://www.encardio.com/nuclear-power-plant

Érces Gergő – Ambrusz József (2022): Természeti csapásoknak ellenálló épületek. Polgári Védelmi Szemle, 14(ksz.), 116–131.

Érces, Gergő et al. (2023): Robustness of the Fire Safety Network in Buildings. In Bodnár, László – Heizler, György (szerk.): 3rd Fire Engineering & Disaster Management Prerecorded International Scientific Conference: Book of Extended Abstracts. Budapest: Ludovika University of Public Service, 68–72.

Faber, Havbro (2008): Risk and Safety. In Civil, Environmental And Geomatic Engineering, Lecture notes, Swiss Federal Institute of Technology. ETH Zurich.

Horváth, Tamás (2011): Geotechnical Investigation and Risk Assessment at Budapest Metro Line 4. In 1st International Congress on Tunnels and Underground Structures in South – East Europe „Using Underground Space” Croatia. [H. n.]: [k. n.].

International Atomic Energy Agency (1998): Guidelines for Integrated Risk Assessment and Management In Large Industrial Areas, Inter-Agency programme on the Assessment and Management of Health and Environmental Risks from Energy and Other Complex Industrial Systems (IAEA-TECDOC–994). [H. n.]: [k. n.].

International Atomic Energy Agency (2005): Assessment of Defence in Depth for Nuclear Power Plants. Safety Reports Series No. 46. Vienna: IAEA.

Kápolnainé Nagy-Göde Fruzsina – Török Ákos (2022): Types of Landslides along Lake Balaton Hun¬gary. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 66(2), 411–420. Online: https://doi.org/10.3311/PPci.18615

Károlyi György (2023): A nukleáris biztonsági követelmények építészeti és építőmérnöki vonatkozásai. Budapest: BME, Web lecture.

Köhler, Jochen (2009): Risk and Safety in Engineering. Web lectures, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich.

Leroueil, Serge – Locat, Jacques (1998): Slope Movements – Geotechnical Characterization, Risk Assessment and Mitigation. In Proceedings of the Sixth Danube- European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Porec, Croatia, 1998. május 25–29. 95–106. Online: https://doi.org/10.1201/9781003078173-6

Országos Atomenergia Hivatal [é. n.]: Nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok, ionizáló sugárzást létrehozó berendezések védettségi felügyelete. Online: https://www.haea.gov.hu/web/v3/oahportal.nsf/web?openagent&menu=02&submenu=2_3

Raul, Rebak (2017): Iron-Chrome-Aluminum Alloy Cladding for Increasing Safety in Nuclear Power Plants. EPJ Nuclear Sciences Technologies, 3(34). Online: https://doi.org/10.1051/epjn/2017029

Sebestyén Zoltán – Tóth Tamás (2014): A Revised Interpretation of Risk in Project Management. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 22(2), 119–128. Online: https://doi.org/10.3311/PPso.7740

Wan, Wilfred (2019): Nuclear Risk Reduction: A Framework for Analysis. Geneva: UNIDIR. Online: https://doi.org/10.37559/WMD/19/NRR01

Whitman, Robert (1984): Evaluating Calculated Risk in Geotechnical Engineering. Journal of Geotechnical Engineering, 110(2), 145–188. Online: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1984)110:2(143)