Műszaki kiválóságok: Hárosy (Haszala) Teofil vezérőrnagy

doi: 10.32562/mkk.2023.3.4

Absztrakt

A műszaki katonák felkészültsége, elkötelezettsége és nyitottsága az új iránt koroktól és rendszerektől függetlenül ismert és elismert. A harctéren és a békében mutatott teljesítményüket a magyar hadtörténelem dicső fejezeteiben lejegyezték, így az az érdeklődők számára elérhető. Ezzel együtt úgy ítéltük meg, hogy ezt a szellemiséget érdemes egy-egy kiváló műszaki katona életén keresztül is bemutatni, felvillantva a feladatokat, a kihívásokat és az azokra adott szakmai és emberi válaszokat. Nem célunk új hősöket kreálni, igyekszünk objektív és szakmailag is izgalmas személyiségeket prezentálni. Meggyőződésünk, hogy Hárosy Teofil ilyen személyiség.

Kulcsszavak:

műszaki parancsnok kiválóság hadtörténelem

Hivatkozások

Budapesti Közlöny, 1941. október 31. 11. Online: https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiKozlony_1941_10/?pg=278&layout=s

Csapodi Csaba – Gergely Pál (1962): Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1952–1961. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Online: http://real-eod.mtak.hu/62/1/KANDI_1952-1961.pdf

Hadtörténelmi Levéltár Budapest, Tiszti anyakönyvi lapok 1893/601.

Hárosy Teofil (1939): Az állandó erődítések jelentősége. Magyar Katonai Szemle, 9(4), 164–169.

Hárosy Teofil (1940): Korszerű erődítések műszaki méltatása és szerepük a korszerű harcban. Magyar Katonai Szemle, 10(5), 441–454.

Hárosy Teofil (1943): Állandó erődítés a jelen háborúban. Magyar Katonai Szemle, 13(4), 281–289.

Jacobi Ágost szerk. (1938): Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban. Budapest: Közlekedési Nyomda. Online: https://adt.arcanum.com/hu/view/MEVH_Alakulat-Tort_111/?pg=0&layout=s

Kacsó Lajos (2003): Az Árpád-vonal titkai. Honvédségi Szemle, 131(1), 109–113.

M. kir. honvédelmi miniszter (1932): Eredményhirdetés a honvédelmi miniszter tankönyvpályázat négy tárgykörére vonatkozólag. Pécsi Napló, 1932. december 15.6. Online: https://adt.arcanum.com/hu/view/PecsiNaplo_1932_12/?pg=91&layout=s

Névmagyarositások. Pesti Hírlap, 1934. december 8.22. Online: https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1934_12/?pg=163&layout=s

Szabó János (2019): Erőd a Kárpátokban. Az Árpád-vonal. Rubicon, 30(1), 78–82. Online: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00032/pdf/EPA03122_rubicon_2019_01_078-082.pdf

Szakály Sándor (2001): A magyar katonai felső vezetés 1938–1945. Budapest: Ister.