Veszélyes anyagok tárolása a logisztikai raktárakban

doi: 10.32562/mkk.2023.3.6

Absztrakt

A veszélyes anyagok tárolására szolgáló logisztikai létesítmények biztonságának megteremtéséhez a telephely üzemeltetőjének számos katasztrófavédelmi, környezetvédelmi és kémiai biztonsági szabályt kell figyelembe vennie. A létesítményekben esetlegesen bekövetkező balesetek vagy események az ott tárolt veszélyes anyagok kiszabadulása révén súlyosan veszélyeztethetik a környezetet és a környezetben élőket. Jelen tanulmányban a szerzők a logisztikai raktárakban tárolt veszélyes anyagok fogalmi értelmezését követően vizsgálják a súlyos baleseti esemény során kibocsátott veszélyes anyagok környezetre gyakorolt hatásait, különös tekintettel a környezetre veszélyes mérgező égéstermékekre, illetve a baleset-elhárításkor alkalmazott oltóhabokra. A cikk másik részében a szerzők áttekintik a súlyos balesetkor keletkező szennyezett oltóvíz mennyiségének számítására használt, nemzetközileg elfogadott eljárásokat.

Kulcsszavak:

ipari balesetek környezeti károk veszélyes üzemek oltóvízszennyezés megelőzése Magyarország

Hivatkozások

Allcorn, M. et al. (2018): Fluorine-free Firefighting Foams (3F). Viable Alternatives to Fluorinated Aqueous Film-Forming Foams (AFFF) Online: https://ipen.org/sites/default/files/documents/IPEN_F3_Position_Paper_POPRC-14_12September2018d.pdf

Berek Tamás – Földi László – Padányi József (2020): The Structure and Main Elements of Disaster Management System of the Hungarian Defence Forces, with Special Regard to the Development of International Cooperation. AARMS, 19(1), 17–26. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2020.1.2

Cimer Zsolt – Szakál Béla (2015): Control of Major-Accidents Involving Dangerous Substances Relating to Combined Terminals. Science for Population Protection, 7(1), 1–11. Online: https://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/eng/21/98.pdf

Energy Institute (2023): Model Code of Safe Practice Part 19: Fire Precautions at Petroleum Refineries and Bulk Storage Installations. Online: https://publishing.energyinst.org/topics/process-safety/risk-assessment/model-code-of-safe-practice-part-19-fire-precautions-at-petroleum-refineries-and-bulk-storage-installations

Érces Gergő – Vass Gyula (2018): Veszélyes ipari üzemek tűzvédelme, ipari üzemek fenntartható tűzbiztonságának fejlesztési lehetőségei a komplex tűzvédelem tekintetében. Műszaki Katonai Közlöny, 28(4), 2–22. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/1489/808

European Commission (2022): Commission Staff Working Document Restrictions Roadmap Under the Chemicals Strategy for Sustainability. Online: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734

IChemE. (1998): A Methodology for Assessing and Minimising the Risks Associated With Firewater Runoff on Older Manufacturing Plants. In Advancing Chemical Engineering Worldwide, IChemE, Symposium Series No. 144. Dublin. Online: https://icheme.myshopify.com/products/hazards-xiv-cost-effective-safety-symposium-series-144

IChemE. (2012): Fire Water Retention – Latest Guidance for Appropriate Design Online: https://www.pmgroup-global.com/news/un-firewater-retention-gu/Paper-37.pdf

International Organization for Standardization (2012). Environmental Damage Limitation From Fire-Fighting Water Run-off. ISO/TR 26368. Online: https://www.iso.org/standard/43530.html

Kanton St. Gallen Amt für Umwelt (2017): Beurteilungshilfe zur Löschwasser-Rückhaltung. Online: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/betrieblicher-umweltschutz/fachbereiche/leitfaden_loeschwasserrueckhaltung

Kátai-Urbán Maxim (2022): Examination of the Firewater Pollution Prevention Regulation in Hungary. Hadmérnök, 17(1), 57–66. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2022.1.4

Kátai-Urbán Maxim (2023): Veszélyes anyagok és áruk tárolásának biztonsága, különös tekintettel a baleseti vízszennyezésre. Hadmérnök, 18(1), 29–41. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2023.1.3

Ministry for Housing, Spatial Planning and the Environment (1997): Guidelines for Quantitative Risk Assessment – CPR 18E. The Hague: VROM, PGS. Online: https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS3/PGS3-1999-v0.1-quantitative-risk-assessment.pdf

Nagy Rudolf (2023): A munkahelyi kémiai ártalmak és az iparbiztonság. Polgári Védelmi Szemle, 15(19), 261–279.

Pimper László (2016): A mobil tartálytűzoltás taktikáinak és alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztése. Budapest: NKE. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/12364

Sárosi György (2006): Veszélyes áru raktárlogisztika – korszerű követelmények. Budapest: CompLex.

Sinkó László (2020): Zöld tűzoltó habképző anyagok – új előírások a PFOS-t és PFOA-t tartalmazó tűzoltó habképző anyagokról. Védelem Katasztrófavédelmi Szemle, 27(6), 19–20.

Szakál Béla – Cimer Zsolt (2014): Major Disaster Recovery Plans. The Science for Population Protection, 6(1), 1–7. Online: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=7bbda78dfdeea7e4b0d8c419c22053bc2ac90bfe

UN Economic Commission for Europe (2019): Safety Guidelines and Good Practices for the Management and Retention of Firefighting Water. Geneva: United Nations. Online: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/TEIA/Publication/1914406E_web_high_res.pdf

Vass Gyula (2017): Industrial Safety Training in Disaster Management Higher Education in Hungary. Pozhary i Chrezvychajnye Situacii: Predotvrashenie Likvidacia, 8(2), 80–84. Online: https://doi.org/10.25257/FE.2017.2.80-84VdS 2557.

Planning and Installation of Facilities for Retention of Extinguishing Water (2013). Online: https://shop.vds.de/publikation/vds-2557en

Jogi források

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

- A Bizottság (EE) 2020/784 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete (2020. április 8.) az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek felvétele tekintetében történő módosításáról

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ADR

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

UN Economic Commission for Europe. Convention on Transboundary Effects of Industrial Accidents, done at Helsinki, on 17 March 1992