Az erők megóvásának műszaki támogatása

Absztrakt

A műszaki támogatás a harc megvívása érdekében végzett támogatási feladat, amely már a római birodalom korában is jelen volt. A 20. század végén, a kétpólusú világrend megszűnését követően jelent meg a Force Protection, azaz erők megóvása mint feladat a szövetséges doktrínákban. A rendelkezésre álló erők és eszközök harcképességének megóvása, a küldetés sikeres végrehajtásának alapja. Tehát az FP műszaki támogatása a 21. század műszaki támogatási feladatai között mind jelentősebb szerepet kap. A műszaki támogatás tervezése és eredményes végrehajtásának alapvető feltétele a rendezett vezetés-irányítás.

Kulcsszavak:

erők megóvása műszaki támogatás vezetés irányítás tervezés