Műszaki kiválóságok: kutnai és eörvistyei Zelenka Zoltán

doi: 10.32562/mkk.2023.1.1

Absztrakt

Zelenka Zoltán altábornagy (1884–1942) mindkét nagy háborúban részt vett. Harcolt az orosz és olasz hadszíntéren, tevékeny részese volt a felvidéki bevonulásnak. Harctéren szerzett tapasztalatait a Ludovika Akadémia tanáraként hasznosította, évekig parancsnoka volt a II. főcsoportnak. Műszaki tisztek százait oktatta és nevelte, akik közül számosan életüket adták a hazáért. Minden beosztásában műszaki tiszt maradt, aki a kötelességet és a bajtársiasságot tekintette vezérlő eszméjének.  

Kulcsszavak:

műszaki szemlélő felvidéki bevonulás Ludovikás Levente

Hivatkozások

Budapesti Hírlap, 1934. július 1.

Budapesti Hírlap, 1937. június 19.

Dezséri Bachó László szerk. (1930): A magyar kir. Honvéd Ludovika Akadémia története. Budapest: A magyar kir. Honvéd Ludovika Akadémia.

Esti Kurír, 1937. december 7.

Hadtörténelmi Levéltár Budapest, Tiszti anyakönyvi lapok 2864/1890.

Hadtörténelmi Levéltár Budapest, HM Felülvizsgálati iratok 1940.

Hadtörténelmi Levéltár Budapest, HM 4. osztály 1942.

Jacobi Ágost szerk. (1938): Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban. Budapest: Közlekedési Nyomda Kft.

Képes Pesti Hírlap, 1938. december 8.

Liber Endre [é. n.]: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest.

Ludovikás Levente, 1922. 1. évf.

Ludovikás Levente, 1932. 11. évf.

Ludovikás Levente, 1935. 14. évf.

Magyar Katonai Szemle, 1937. október 20.

Pesti Napló, 1938. október 9.

Pesti Napló, 1939. március 15.

Szakály Sándor (2001): A magyar katonai felső vezetés 1938–1945. Budapest: Ister.

Szakály Sándor (2020): A magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémia II. főcsoport, majd jogutód intézményei parancsnokai (1931–1945). Honvédségi Szemle, 148(6), 95–110. Online: https://doi.org/10.35926/HSZ.2020.6.8