Az autonóm terepjáró eszközök

doi: 10.32562/mkk.2022.2.8

Absztrakt

A mai korszerű, professzionális hadseregekre jellemző, hogy igyekeznek az emberi erőforrásokat megóvni, szakértelmüket kihasználni lehetőleg anélkül, hogy feleslegesen veszélybe sodornák őket. Ennek egyik megoldása az autonóm terepjáró eszközök alkalmazása. Az autonóm terepjáró eszközök meghatározás, amelyet gyakran fellelhetünk a szakirodalomban, hivatott lefedni mind a valamilyen szintű autonómiával ellátott, mind a vezető nélküli, távvezérelt, automatizált terepjáró eszközöket. Az utóbbi időben egyre több cikk jelenik meg az autonóm járművekkel kapcsolatban, de ezek többsége mindig az adott technológia bemutatásával foglalkozik, mivel többnyire ez érdekli az olvasót. A sok információban viszont az autonómia mint fogalom időnként vegyes képet mutat, ezért fontos, hogy összefoglaljuk az autonómia mint kifejezés elméleti aspektusait.

Kulcsszavak:

autonómia automatika terepjáró jármű

Hivatkozások

Gyarmati József: Többszempontos döntéselmélet alkalmazása a haditechnikai eszközök összehasonlításában. Doktori értekezés. Budapest, ZMNE, 2003.

Gyarmati József: A nehézpuskát jellemző szempontok fontosságát kifejező súlyszámok számítása és statisztikai vizsgálata. Haditechnika, (2006), 2. 11–16.

Gyarmati József: Döntési modell kialakítása közbeszerzési eljárás során. Hadmérnök, 2. (2007), 3. 36–52.

Gyarmati József – Gávay György: Presentation of Off-Road Vehicles, Selection and Analysis. Hadmérnök, 9. (2014), 1. 5–15. Online: http://hadmernok.hu/141_01_gavaygy.pdf

Gyarmati József – Gávay György: A harctéri körülmények között végzett logisztikai támogatási tevékenység védelmének aktuális igénye és a fejlesztés lehetőségei. Katonai Logisztika, 24. (2016), Különszám. 155–166. Online: https://www.epa.hu/02700/02735/00083/pdf/EPA02735_katonai_logisztika_2016_ksz_155-166.pdf

Marra, William C. – Sonia K. McNeil: Understanding “The Loop”: Regulating the Next Generation of War Machines. Harvard Journal of Law & Public Policy, 36. (2013), 3. 1140–1185. Online: https://www.harvard-jlpp.com/wp-content/uploads/sites/21/2013/05/36_3_1139_Marra_McNeil.pdf

Miklósné Zakar Andrea: Autonómia: elmélet és gyakorlat. Tér és Társadalom, 24. (2010), 3. 75–91. Online: https://doi.org/10.17649/TET.24.3.1329

Németh András – Hegedűs Ernő – Wippelhauser András – Simó Réka: A katonai alkalmazású autonóm terepjáró járművek fejlesztésének egyes kérdései I. rész. Haditechnika, 53. (2019a), 4. 11–16. Online: https://doi.org/10.23713/HT.53.4.02

Németh András – Hegedűs Ernő – Wippelhauser András – Simó Réka: A katonai alkalmazású autonóm terepjáró járművek fejlesztésének egyes kérdései II. rész. Haditechnika, (2019b), 5. 2–7. Online: https://doi.org/10.23713/HT.53.5.01

Scharre, Paul: A terminátor eljövetele. 1. rész. Pécs, Alexandra, 2019.