A laboratóriumi biztonságot szolgáló „alapszintű újraélesztés” képzés jelentősége

doi: 10.32562/mkk.2022.2.6

Absztrakt

A laboratóriumi munkakörnyezet nem ideális helyszíne a BLS-beavatkozásnak, ennek ellenére az egészségügyi szakszemélyzet helyszínre érkezésének időtényezőjét figyelembe véve szükséges és fontos a lehető leghamarabb elkezdeni a reanimációt. A kedvezőtlen körülmények az egészségügyi szakszemélyzet tevékenységét is nehezíthetik, a laikusokét még inkább, így a rendszeres és a helyszínhez adaptált hatékony BLS-felkészítés ilyen és ehhez hasonló területeken kiemelten fontos. Szükséges továbbá a veszélyes anyagokkal foglalkozó laboratóriumok specialitásainak megfelelően azok személyzete számára olyan oktatási program és számonkérési rendszer kidolgozása, amely tartalmazza azokat az elemeket, amelyeket a hazai és nemzetközi sztenderdek ajánlanak az újraélesztés hatékonyságának fokozása érdekében. A szerzők a cikkben e több szempontból speciális munkaterületek egészségügyi biztosításának egyik területére, az újraélesztés-képzés feltételeinek vizsgálatára helyezik a hangsúlyt.

Kulcsszavak:

újraélesztés alapszintű újraélesztés szívmegállás BLS tanfolyam

Hivatkozások

Bánfai Bálint – Betlehem József – Petőné Csima Melinda – Deutsch Krisztina – Köcse Tamás – Marton József – Pék Emese – Radnai Balázs: Munkahelyi elsősegélynyújtás és balesetvédelem módszertani segédlet. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2014. Online: https://www.etk.pte.hu/protected/Oktatasi-Anyagok/%21Palyazati/MunkahelyiES_Segedlet.pdf

Dénes Kálmán – Kovács Zoltán: A klímaváltozás hatásai a vízgazdálkodásra. Műszaki Katonai Közlöny, 31. (2021), 1. 41–50. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2021.1.3

De Ruijter Pim A. – Heleen A. Biersteker – Jan Biert – Harry van Goor – Edward C. Tan: Retention of First Aid and Basic Life Support Skills in Undergraduate Medical Students. Medical Education Online, 19. (2014), 1. 1–10. Online: https://doi.org/10.3402/meo.v19.24841

Ember István: Lehetőségek a tűzszerész-szakkiképzés fejlesztésére. Műszaki Katonai Közlöny, 30. (2020), 1. 99–110. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2020.1.7

González-Salvado, Violeta – Emilio Rodríguez-Ruiz – Cristian Abelairas-Gómez –Alberto Ruano-Raviña – Carlos Peña-Gil – José Ramón González-Juanatey – Antonio Rodríguez Nuñez: Training Adult Laypeople in Basic Life Support. A Systematic Review. Revista Española de Cardiología, 73. (2020), 1. 53–68. Online: https://doi.org/10.1016/j.rec.2018.11.013

Govender, K. – C. Rangiah – A. Ross – L. Campbell: Retention of Knowledge and Skills in Cardiopulmonary Resuscitation among Healthcare Providers after Training. South African Family Practice, 52. (2010), 5. 459–462. Online: https://doi.org/10.1080/20786204.2010.10874025

Karlsson, Lena – Carolina Malta Hansen – Mads Wissenberg – Steen Møller Hansen – Freddy K. Lippert – Shahzleen Rajan – Kristian Kragholm – Sidsel G. Møller – Kathrine Bach Søndergaard – Gunnar H. Gislason – Christian Torp-Pedersen – Fredrik Folke: Automated External Defibrillator Accessibility is Crucial for Bystander Defibrillation and Survival: A Registry-Based Study. Resuscitation, 136. (2019). 30–37. Online: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.01.014

Kóródi Gyula: Health Screening Examinations in Cardiovascular Risk Estimation. Academic and Applied Research in Military and Public Management Science, 12. (2013), 1. 39–43. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2013.1.4

López-Messaa, J.B. – P. Herrero-Ansolaa – J.L. Pérez-Velaa – H. Martín-Hernández: News in Basic Life Support and Semi-automated External Defibrillation. Med Intensiva 35. (2011), 5. 299–306. Online: https://doi.org/10.1016/j.medine.2011.03.003

Maceno, Patrícia Caires – Sacha Clael – Pedro Victor Nogueira de Souza – Lídia Mara Aguiar Bezerra de Melo – Glauco Falcão de Araújo Filho – Alexandre Lima de Araújo Ribeiro: Students’ and Physical Education Professionals’Knowledge About First Aid Maneuvers in Cardiopulmonary Resuscitation and Syncope: A Cross-Sectional Study. International Journal of First Aid Education, 3. (2020), 2. 36–41. Online: https://doi.org/10.21038/ijfa.2020.0203

Mpotos, Nicolas – Robert Greif: On the future of Basic Life Support training. Trends in Anaesthesia and Critical Care, 16. (2017). 1–4. Online: https://doi.org/10.1016/j.tacc.2017.10.061

Német Alexandra – Kátai-Urbán Lajos – Vass Gyula: Veszélyes tevékenységek biztonsága a fenntarthatóság jegyében. Védelem Tudomány, 5. (2020), 1. 137–152. Online: https://www.vedelemtudomany.hu/articles/09-nemet-katai-vass.pdf

Szelei Ildikó: A tanulási szokások vizsgálata felsőoktatásban tanuló hallgatók körében. Hadmérnök, 13. (2018), 4. 423–434. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2018.4.34

Tiptona, M. – G. David – C. Eglin – F. Golden: Basic Life Support on Small Boats at Sea. Resuscitation, 75. (2007). 332–337. Online: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2007.04.027