A CGF-pellet öngyulladási hajlamának vizsgálata indirekt módszerrel

doi: 10.32562/mkk.2022.1.9

Absztrakt

A takarmánypelletek nagyüzemi állattartásban való felhasználása tekintélyes mennyiségi mutatók mellett folyik, ami együtt jár a nagy tárolási kapacitások megjelenésével és a CGF-pelletek alapanyagául szolgáló mezőgazdasági kultúrában éves ciklusidőkkel jellemzett kukorica tenyészidejének figyelembevételével való ki- és betárolási időtartamok akár tekintélyes idejű kitolódásával. A pelletálási eljárásban való előállításukat követően a tárolás során az állattartás számára fontos mutatók minőségromlását okozó, kedvezőtlen átalakulásuk zajlódhat le a megjelenő öngyulladási folyamatok következtében. Az idevezető bomlási folyamatokat felismerhetővé tevő, a következőkben bemutatott öngyulladási hajlam vizsgálata során azonosított kritikus termikus jellemzőket – a publikált gyakorlati tapasztalatokkal korreláló eredményeket igazoló – indirekt módszerrel állapítottuk meg.

Kulcsszavak:

pellet öngyulladás vizsgálat hőmérséklet bomlás