Műszaki kiválóságok: Hollán Ernő

doi: 10.32562/mkk.2021.3.3

Absztrakt

Hollán Ernő szakmai munkájának minden területén maradandót alkotott. Az 1848–49-esforradalom és szabadságharc idején katonaként, a közéletben államférfiként, az iparban a vasúti hálózat elkötelezett fejlesztőjeként, a tudományos életben a hadtudomány meghatározó alakjaként. Munkásságára emlékezünk a sorozat következő írásában.

Kulcsszavak:

erődítés vasúti hálózat fejlesztése hadtudomány