A felderítő-tűzszerészek alkalmazásának jogi szempontjai

doi: 10.32562/mkk.2020.2.9

Absztrakt

A tűzszerész-szaktevékenység során a katonák legtöbbször életveszélyben végzik munkájukat. Ez a feladat megköveteli, hogy a biztonságot folyamatosan növeljük és keressük azokat a megoldásokat, amelyek ezt elősegítik. A felderítő-tűzszerészek alkalmazása ilyen lehetőség. Figyelembe véve, hogy ez egy új tevékenységi forma, az alkalmazásuk előtt szükséges beazonosítani a lehetséges problémákat. A szabályozási háttér elemző vizsgálata segíthet megtalálni azokat a sarokpontokat, amelyek ezt megakadályozhatják. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a szakfeladat szabályozási háttere adekvát választ ad-e a felderítő-tűzszerészek veszélyes feladataira. Feltételezésünk szerint a jövőben kiképzett felderítő-tűzszerészek alkalmazása a jelenleg hatályos szabályzati és jogszabályi háttér figyelembevételével lehetséges ugyan, de az eseti díjazások vonatkozásában diszharmónia azonosítható. Ezen a gondolatmeneten tovább haladva feltételezzük, hogy lehetséges az összhang megteremtése olyan módon, hogy sem jogi, sem szakmai érdekek nem sérülnek.  

Kulcsszavak:

tűzszerészet felderítés jog díjazás veszély