A személy- és vagyonőrök és a fegyveres biztonsági őrök tevékenységének összehasonlítása a MÁV Zrt.-n keresztül

Absztrakt

Az őrzésbiztonsági feladatok elvégzésére egyes objektumokban vagyonőröket, máshol fegyveres biztonsági őröket, vagy éppen mindkettőt kombináltan alkalmazzák a létesítmény jellegének, infrastrukturális kiépítettségének, az abban végzett tevékenység, az ott tárolt javak függvényében. A két terület megnevezése és feladatköre rendkívül hasonló, azonban a munkavégzéshez szükséges jogi szabályozás, a jogosultságok köre, a munkavégzés ellátásához igénybe vehető eszközök teljes mértékben megkülönböztetik egymástól a két munkakört. A publikáció a fegyveres biztonsági őr, és a személy- és vagyonőr munkakörét elemezve bemutatja a két terület közötti különbségeket, és a munkavégzéshez köthető feladatok hasonlóságait MÁV Zrt. őrzésbiztonsági gyakorlatán keresztül, illetve arra keresi a választ, hogy hogyan lehet, a jelen vállalaton beül a két terület feladatkörének összehangolását fejleszteni.

Kulcsszavak:

személy- és vagyonőr fegyveres biztonsági őr őrzésbiztonság őrzésvédelem oktatás