Beavatkozói biztonság vizsgálata a nagy kiterjedésű erdőtüzek kapcsán

Absztrakt

Magyarország mentő tűzvédelmi feladatait a tűzoltóságok látják el állandó készenléti jelleggel. A készenléti szolgálat alatt több ezer tűzoltó várja a káresethez történő riasztást ahová, mint a katasztrófavédelem elsődleges beavatkozó állománya vonulni köteles. Azonban az, hogy az adott káreset helyszínén milyen körülmények, milyen feladatok várják őket, nem lehet megjósolni. Az időjárás okán a legtöbb katasztrófa tovább terjedhet, akár kezelhetetlen nagyságúvá, ezzel extrém körülményeket teremtve. Ez pedig adott esetben az emberi életet és az anyagi javakat veszélyezteti. Az emberi élet veszélyeztetettsége kapcsán, nem csak a civil lakosság, hanem a beavatkozó tűzoltó állomány biztonságát is figyelembe kell venni. A tűzoltói beavatkozás biztonságát egyéni védőeszközök használatával lehet növelni, éppen ezért egy erdőtűzoltás során is használni kell őket. Eredmény: A cikk eredményeként megismerhető a hazai erdőtűzoltás extrém körülményeinek vizsgálata, valamint a beavatkozó biztonság növelésére irányuló eszközök és módszerek.

Kulcsszavak:

erdőtűz extrém körülmény beavatkozó biztonság egyéni védőeszköz