Katasztrófaveszélyeztetettség mint katasztrófavédelmi kulcsfogalom – Terminológiai áttekintés

doi: 10.32577/mr.2020.4.6

Absztrakt

A katasztrófaveszélyeztetettség a katasztrófatudományban egy általánosan használt fogalom, ám annak pontos jelentésével kapcsolatban nincs egyetértés a tudományos világban. A kifejezés tartalmát azonban egységesíteni kell, mivel az egységes kifejezések hiánya problémákat vet fel többek között a nemzetközi katasztrófavédelmi együttműködésben is. Jelen kutatásban alkalmazott módszertan szakirodalmi áttekintés: elsősorban nemzetközi angol nyelvű könyvek és folyóiratcikkek elemzésével a kapcsolódó fogalmak definiálására, valamint a teljes veszélyeztetettségi térkép létrehozásához szükséges tartalmi elemek meghatározására törekszik. Az eredmények alapján a szerző a veszélyeztetettség fogalmát a következő kategóriákra osztotta: természetföldrajzi, társadalomföldrajzi és statisztikai jellemzők. Következtetéseivel a tanulmány módszertani keretet kíván biztosítani a jelenlegi katasztrófatudományi kutatásokhoz.

Kulcsszavak:

katasztrófatudomány veszélyeztetettség földrajz statisztika