Kriminálpszichológia és kriminálpszichológus

doi: 10.32577/mr.2020.4.14

Absztrakt

A Magyar Pszichológiai Társaság keretein belül a kriminálpszichológia önálló tagozatot alkot (Kriminálpszichológiai és Igazságügyi Pszichológiai Szekció), noha a szakirány speciális képzéssel nem rendelkezik, így kriminálpszichológusi képesítéshez sem juttat. Kriminálpszichológusokkal találkozhatunk a hatóság bűnüldöző munkájának, az igazságszolgáltatás működésének keretein belül, a büntetés-végrehajtás során, valamint az áldozatvédelem területén is. Felmerülhet akkor a kérdés: kik is a kriminálpszichológusok, milyen feladatokat látnak el, és milyen kompetenciákkal kell rendelkezniük? E tanulmány célja, hogy a kriminálpszichológia egyes, eddig sűrűn alkalmazott és kevésbé ismert feladategységeit, valamint azok gyakorlati jelentőségét összefoglalja, párhuzamosan bemutatva az alkalmazó szakember kompetenciaterületeit, ezzel javaslatot téve egy szakirányú képzés kialakítására.

Kulcsszavak:

kriminálpszichológia rendőrség hazugságvizsgálat személyiségjegyek kompetenciák oktatás