A pénzmosás magyarországi jogi szabályozásának vázlata

Absztrakt

A pénzmosás folyamata során az elkövetők a törvénytelen úton megszerzett pénzt törvényes forrásból származó profitként igyekeznek feltüntetni, céljuk ennek ellenére nem a nyereség realizálása, hanem legális részcselekmények sorozatán keresztül a pénz illegális eredetének elrejtése, majd a pénzügyi rendszerbe történő bevezetése. Az elkövetők ennek során a megszerezhető nyereség akár jelentősebb hányadáról is hajlandóak lemondani, mert a pénzmosás eredményeként fennmaradó összeg még így is tetemes. A határokon átívelő pénzügyi tranzakciók végrehajtásában, kivitelezésében sok esetben offshore cégek, egyéb pénzügyi vállalkozások, befektetői csoportok vesznek részt. Az egyre szigorodó pénzügyi szabályozás ellenpontjaként a bűnelkövetők új típusú elkövetési módszerek irányába fordultak (alternatív pénzügyi szolgáltatások, anonim föld alatti bankrendszer, segélyszervezetek, alapítványok igénybevétele, kriptovaluták használata etc.). A kaotikus, áttekinthetetlen szervezeti struktúrák, gyanús pénzmozgások végső soron mind egy irányba mutatnak: a tisztességes piac működését, a demokratikus jogállam pénzügyi stabilitását teszik kockára.

Kulcsszavak:

pénzmosás pénzmosás elleni küzdelem jogi háttere EU-irányelvek a szervezett bűnözés profitja