Jövedéki szankciórendszer a dualizmus korában és a jelenkorban

Absztrakt

A jövedéki adóztatás szövevényes múltra tekint vissza. A mai szabályozás gyökerei a 19. századi jövedékek, illetve más, fogyasztási típusú adók formájában mutatkoztak meg: a különböző állami monopóliumok között megtaláljuk a lottó-, illetve sóárusítás, valamint az italmérés jogát, a dohány európai elterjedését követően pedig a dohányjövedéket is. Jelen tanulmány tézise, hogy a mai jövedéki szankciórendszer a 19. századi jövedéki jogintézményeken és az ahhoz kapcsolódó szabályozáson alapul. Mindebből következően a mai és egykori jövedéki szankciók között nagymértékű hasonlóság mutatkozik.

 

 

 

Kulcsszavak:

jövedéki adó szankciórendszer szabályozás bírságok intézkedések