A pénzügyőrség szerepe a gazdasági bűncselekmények felderítésében 1945–56 között

Absztrakt

A második világháborút követő időszakban a háborús pusztítás, az ennek következtében parlagon maradó szántóföldek, az ipari üzemek pusztulása, a termelés leállása, a megszálló szovjet hadsereg ellátása, a jóvátételi kötelezettségek, valamint a világ eddig ismert legnagyobb mértékű inflációja mind-mind óriási terhet jelentett az ország számára, romba döntve annak gazdaságát. A helyzet megoldásához gyors és radikális intézkedésekre volt szükség, amelyeket a kommunista párt a gazdasági és társadalmi szerkezet megváltoztatására is felhasznált. Az új gazdasági rend biztosításában pedig a rendőrség és más szervek, így a pénzügyőrség is részt vett. A tanulmány ezt a munkát kívánja bemutatni.

Kulcsszavak:

kommunista gazdaságpolitika gazdasági bűncselekmények pénzügyőrség feketézés csempészet