A veszélyeztetett vadon élő fajok szállításának vámhatósági ellenőrzése

Absztrakt

A veszélyeztetett állat- és növényfajok legális és illegális kereskedelmének következtében a világon évente több ezer újabb faj fennmaradása kerül veszélybe, ennek ellenére sem nemzetközi, sem hazai szinten e tevékenységek nem kapnak kellő figyelmet sem a hatóságok, sem a közvélemény részéről. Jelen cikkben a szerzők a legális és illegális kereskedelem jellemzőit, jogi hátterét, illetve a vámhatósági ellenőrzések elméleti hátterét, gyakorlati tapasztalatait vizsgálták meg. A téma elméleti bemutatása érdekében áttekintést nyújtanak a vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályokról, illetve a nemzetközi szakirodalom segítségével bemutatják annak nemzetközi tendenciáit. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása által kezelt lefoglalási adatok elemzése, illetve szakértői interjúk segítségével vizsgálták meg az illegális kereskedelem jellemzőit. Megállapították, hogy bár hazánk nem tölt be központi szerepet a veszélyeztett fajok legális és illegális kereskedelmében, azonban mind a legális, mind az illegális kereskedelem értéke éves szinten több száz millió forintot ér el...

Kulcsszavak:

vám CITES illegális engedély legális veszélyeztetett fajok környezeti bűncselekmények