„Adócsaló orgazda” (?) avagy a költségvetési csalás és az orgazdaság elhatárolási kérdéseielhatárolási kérdései

Absztrakt

A költségvetési csalás avagy orgazdaság alapjául szolgáló cselekmények büntetőjogi minősítésével kapcsolatos problémafelvetés első olvasatban marginálisnak tűnik, hiszen azon túlmenően, hogy a hazai büntetőjogi gyakorlat meglehetősen szűk szeletét érinti, látszólag az elhatárolás alapjául szolgáló alapkérdések is kellően tisztázottak a helyes minősítéshez. Ennek ellenére jelen tanulmány megkísérel rámutatni arra, hogy a minősítés gyakorlati jelentősége egyaránt megmutatkozik az elkövetési magatartás helyes értékelésében, az elkövetési érték és a bűncselekmény tárgyának megállapításában, valamint az illetékesség vonatkozásában is, tehát a látszólag elhanyagolható jelentőséggel bíró kérdés a valóságban számtalan anomáliát vethet fel a jogalkalmazást érintően.

Kulcsszavak:

költségvetési csalás orgazdaság jövedéki termék büntetőjogi minősítés elhatárolás