A karusszel típusú csalások elleni küzdelem fegyvernemei és azok célpontjai

Absztrakt

A karusszel típusú csalás egyik alaptípusa a tagállami határokon átnyúló, szervezett, általános forgalmi adóra elkövetett csalárd magatartásoknak, amelyek elleni fellépés Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásával vált aktuális kérdéssé és egyben kihívássá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint jogelődjei számára. Tanulmányom célkitűzése e csalástípus, illetve az ellene történő fellépés adóigazgatási, rendészeti és bűnügyi eszköztárának („fegyvernemeinek”) a bemutatása, valamint az egyes eszközök („fegyverek”) hozzárendelése a karusszelek működési mechanizmusát meghatározó releváns elemek felszámolására, befolyásolására irányuló törekvésekhez („célpontokhoz”). Dolgozatom további célja az, hogy felhívjam a figyelmet a körhintacsalás bűnügyi statisztikákban történő mérésének a szükségességére, amelynek relevanciája nem csupán a visszacsatolás, hanem az Európai Unióban a közelmúltban ideiglenesen bevezetett általános fordított adózás alkalmazása során is felmerülhet.

Kulcsszavak:

karusszel típusú csalás, általános fordított adózás, vagyonbiztosítás, bűnügyi statisztika