Az EKÁER-ellenőrzések rendészeti jellege

Absztrakt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal mint állami adó- és vámhatóság egy sajátos „Janus-arcú” szervezet, amelynek feladatellátásában keverednek a kormánytisztviselők hatáskörei a pénzügyőrök speciális jogállásából eredő hatásköreivel. Ennek egy tipikus megjelenési területe az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésének helyszíni vizsgálata. Ezek a vizsgálatok EKÁER-ellenőrzés néven kerültek be a szakzsargonba és ezzel összefüggésben a köznyelvbe is. Jelen tanulmányban arra mutatok rá, hogy a közúton végzett helyszíni ellenőrzés valójában egy rendészeti intézkedés, amely szükségszerű megelőző intézkedése az EKÁER-hez kapcsolódó adózói bejelentési kötelezettségek teljesítésére irányuló jogkövetési vizsgálatnak.

 

Kulcsszavak:

pénzügyőri intézkedés jogkövetési vizsgálat hatáskör Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER)