Az elérhető és a kapott információk megbízhatóságának és hitelességének megítélése a NAV munkatársai által

Absztrakt

Az informatika mindennapjaink meghatározó részévé vált, az információt közvetítő eszközök mindannyiunk életét átszövik. Minden felhasználó egyéni felelőssége, hogy az információt tudatosan kezelje. Az információ tudatos felhasználása a kezelt információk okán különösen nagy jelentőséggel bír a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai esetén. A NAV munkatársai körében kérdőíves kutatás segítségével lezajlott egy attitűdvizsgálat, amelyben szerepet kapott a munkatársak különböző informatikai eszközökön elérhető, illetve a különböző eszközökön keresztül kapott információk hitelességének és megbízhatóságának a megítélése. Jelen tanulmány ennek a felmérésnek az eredményeit összegzi annak érdekében, hogy a feltárt kép alapul szolgáljon egy komplex információbiztonság-tudatosságot fejlesztő program kidolgozásában és bevezetésében.

Kulcsszavak:

információhitelesség információmegbízhatóság információbiztonság-tudatosság attitűdvizsgálat