A Büntetés-végrehajtási Szervezet fegyveres biztonsági őrsége

  • Lippai Zsolt
doi: 10.32577/mr.2021.3.2

Absztrakt

A fegyveres biztonsági őrség és annak jogelőd szervezetei közel egy évszázados múltra tekinthetnek vissza. Ez hazánk  egyetlen olyan sajátos fegyveres szervezete, amely sem a  rendészeti szervekhez, sem pedig a honvédséghez nem  tartozik, jellege polgári, mégis szigorúan hierarchikus és  ellenőrzött szabályok között végzi tevékenységét.  Rendszereken átívelő funkciója, küldetése pedig, amiért  létrehozták, változatlan. Napjainkban, a közel 7000 fő  összlétszámú FBŐ látja el az állam működése, illetőleg a  lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos  tevékenységek, létesítmények, szállítmányok védelemét. A fegyveres biztonsági őrséget és jogelőd szervezeteit  tanulmányozva állapítható meg, hogy míg nemzetközi és  hazai viszonylatban számos kutatás foglalkozik a kritikus  infrastruktúra-védelem történetiségével, addig a hazai  szervezeti előzmények történeti feldolgozása még nem  valósult meg. Tanulmányomban, hiánypótló alkotásként, a  büntetés-végrehajtás fegyveres biztonsági őrségének  létrejöttét és jelenkori működését mutatom be. 

Kulcsszavak:

Büntetés-végrehajtási Szervezet fegyveres biztonsági őrség

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.