A személy- és vagyonőrök objektumspecifikus fejlesztési terve (IDPS) MOP-kiterjesztéssel

doi: 10.32577/mr.2021.3.10

Absztrakt

A személy- és vagyonőrök szerepe a magánbiztonságban, közös, szubjektív biztonságérzetünk megteremtésében és fenntartásában vitathatatlan. A személy- és vagyonőrök formális képzését követően is szükség van ismereteik folyamatos bővítésére és frissítésére. Ennek irányulnia kell a jogi környezet változásának nyomon követésére, a munkavégzésük során használt technikai újdonságok használatára, a munka- és tűzvédelmi tevékenységek és eszközök ismeretére és alkalmazására. A munkakörre jellemző fluktuáció ugyanakkor megnehezíti, sokszor ellehetetleníti azt az elengedhetetlenül szükséges tudástranszfert, amely egyes objektumok, speciális létesítmények, önálló munkavégzési helyszínek és munkakörök ellátásához szükséges lenne. Erre az igényre válaszul fogalmazta meg a szerző Szabó Anikó a Személy- és Vagyonőrök Objektumspecifikus Fejlesztési Tervét (Internal Development Plan for Security Guards – IDPS), amely rugalmas, modulrendszerű belső képzési megoldást kínál a szakma képviselőinek a problémára. A képzési terv integráltan tartalmazza kommunikációs moduljának részeként a Kovács Éva által alkalmazott Feladatorientált Felkészítés (Mission Oriented Preparation – MOP) módszereit is. 

Kulcsszavak:

személy- és vagyonőr fejlesztési terv Feladatorientált Felkészítés magánbiztonság objektumvédelem biztonságtechnikai szaknyelv

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.