Multidiszciplináris Sokszínű Kar konferencia

doi: 10.32577/mr.2021.3.20

Absztrakt

Hogyan lett egy három évvel ezelőtti álomból valóság? Számos konferenciát látogatva született meg egy koncepció annak kapcsán, hogy hozzunk létre egy olyan konferenciát, amely nem egy tudományterület köré épül, hanem több diszciplínát is felölel egy rendezvényen belül, ahol számos kutatás és jó gyakorlat felsorakoztathatja magát. A „határ a csillagos ég” a prezentációk sokszínűségét tekintve, egy kritérium van csak, hogy a Rendészettudományi Kar oktatói, avagy a Rendészettudományi Doktori Iskola hallgatói adjanak elő a tudomány és a jó gyakorlat számos területéről. Így alakult ki és formálódott az évek alatt a Sokszínű Kar konferencia, amely második rendezvényének a beszámolóját tartja kezében az olvasó. 

Kulcsszavak:

multidiszciplináris sokszínű kar kutatások jó gyakorlatok rendészettudomány

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.