Búcsú Dr. Vavró Istvántól

  • Kecskés Gábor

Absztrakt

Életének 85. évében elhunyt Vavró István jogtudós professzor, az igazságügyi statisztika iskolateremtő hazai egyénisége.

Kulcsszavak:

bírósági statisztika kriminálstatisztika igazságügyi statisztika