Az Európai Unió Bíróságának jogfejlesztő szerepe a héa rendszerében

Absztrakt

Nem túlzás azt mondani, hogy a héa rendszerében az Európai Unió Bírósága a jogértelmezés motorja, a jogharmonizáció őre, ítéleteinek indokolásában olyan irányokat tűz ki, amelyek a jogalkalmazás számára is mértékadók. Fontos ezért tisztázni azt, hogy melyek azok a keretek, amelyek a bíróság e tevékenységét meghatározzák. A következőkben arra vállalkozom röviden, hogy bemutassam azon alapelveket, amelyek alappillérei a bíróság döntéshozatali mechanizmusának a héa rendszerében, illetve betekintést engedjek jogeseteken keresztül, hogy egyedi ügyekben ezen alapelveket hogyan érvényesíti.

Kulcsszavak:

adó héa Európai Unió Bírósága