A felismerési kísérlet összehasonlítása más bizonyítási cselekményekkel

doi: 10.32577/mr.2021.3.3

Absztrakt

Minden emberi tevékenység magában hordozza a hibázás lehetőségét. Ez alól a kriminalisták, jogalkalmazók sem  kivételek. Jogállamban a legsúlyosabb hibakövetkezmény az úgynevezett „justizmord”, „jogi halál”, „bírói halál”, a  téves  ítélet, a hibás felelősségre vonás, a nem bűnös személy  bűnösnek nyilvánítása. (Angol terminusai változatosak:  miscarriage of justice, wrongful conviction, mistaken  conviction, falsely convicted, falsely sentenced, unsafe  conviction.) A felismerésre bemutatás elhibázása  „justizmord” veszélyű (kiemelten veszélyes vagy  „legveszélyesebb” kategória). Ennek megelőzése  érdekében fontos e bizonyítási metódus vizsgálata,  összehasonlítása más bizonyítási cselekményekkel.  

Kulcsszavak:

bizonyítási kísérlet büntetőeljárás felismerési kísérlet helyszíni kihallgatás justizmord kihallgatás kriminalisztika poligráf szembesítés szemle

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.