Gondolatok a rendőrőrsökről

doi: 10.32577/mr.2021.3.9

Absztrakt

Kétségtelen, hogy Magyarországon a rendőrőrsök állománya tevékenységének meghatározó szerepe egyáltalán nem mellőzhető a rendőrség hazai és nemzetközi lakossági megítélését illetően. Ennek ellenére a rendőrőrsök működése méltatlanul mellőzött témakör a rendészettudomány művelőinek körében. Az országot behálózó rendőrőrsök működésének szabályozását áttekintve számos paradox regulát találhatunk, amelyek egymással való ellentmondásának feloldása nem lehetetlen, de mélyreható, részleteibe menő szakmai gondolkodást igényel. A mű szerzőjének célja egyfelől e paradox szabályozási jelenségek összegyűjtése és ellentmondásainak feloldása, másfelől pedig a rendőrőrsök számának és térbeli elhelyezkedésének vizsgálata.    

Kulcsszavak:

rendőrőrs paradoxon rendőrőrsök száma

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.