A migráció okozta európai válsághelyzet értékelése

  • Domokos Tibor
doi: 10.32577/mr.2021.3.4

Absztrakt

A migráció kulturális, vallási, politikai és jogi teherként nehezedik az Európai Unió tagállamaira. Ugyanakkor a bevándorlókhoz fűzött integrációs törekvések csak részben sikeresek. Habár az imént említett integrációs gondokkal küszködő személyek létszáma elenyésző, továbbra is számolnunk kell azzal a vallási törekvéssel is, hogy Allah parancsolatai univerzálisak, és kötelező azoknak érvényt szerezni. A tanulmány a migrációval kapcsolatosan számos területet érint, mint a társadalmi szerkezetet, a jogállamiságot, a terrorizmust, de ezek kifejtésére a terjedelem korlátozása miatt nem kerül sor. A tanulmány célja, hogy minél átfogóbb képet nyújtson Európa helyzetéről. 

Kulcsszavak:

migráció multikulturális társdalom modern identitáspolitika biztonságpolitika szélsőséges vallási nézetek

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.