A terror árnyékában

doi: 10.32577/mr.2021.3.12

Absztrakt

Jelen cikkemben igyekeztem a terrorizmus, kiemelten a radikális iszlám terrorizmus pszichológiai és szociálpszichológiai veszélyeit bemutatni. A témát elsősorban Maslow szükségletpiramisa felől közelítettem  meg, valamint kitértem a terrorizmus által potenciálisan  aktiválható elhárító mechanizmusokra is, amit összefűztem  a szociálpszichológia nézőpontjával. Emellett rövid  jellemzést adtam a dzsihád eszméjéről, illetve a terrorizmus  közös pszichológiai motívumairól, említést  tettem a média szerepéről, illetve ezek társadalomra  gyakorolt hatásairól, kiemelten említve Európát, valamint  röviden jellemeztem szervezeti struktúrájukat is. Cikkemet  egy rövid személyes gondolattal zárom.  

Kulcsszavak:

terrorizmus dzsihád pszichológia szociálpszichológia

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.