A „laissez-faire” megjelenése a mai kor rendészeti vezetőjének attitűdjében.

Első rész: elméleti kitekintés

doi: 10.32577/mr.2020.4.12

Absztrakt

Lewin az elméletét 1938-ban a lowai Gyermekjóléti Kutatási Központban 10 éves gyermekek körében végzett kísérlet eredményeképpen fogalmazta meg. Közel 80 év elteltével ennek aktualitását mind az egyén és mind a szervezetek vonatkozásában a társadalmi átalakulási folyamatok jelentős mértékben befolyásolták. Minderre figyelemmel az elmélet újragondolását a horizontálisan és vertikálisan felépülő (szervezeti és szakmai) rendészeti szervek vezetése vonatkozásában is indokolt megvizsgálni, amit a szervezetben szolgálatot ellátó, élettapasztalattal és szakmai életúttal rendelkező, kiforrott személyiségek véleménye is formálhat, új megvilágításban tüntethet fel.

 

Kulcsszavak:

vezetéselmélet vezetési stílusok szervezéselmélet szervezet vezetés-irányítás rendszere