Alkalmazott kriminológia és rendészettudomány

doi: 10.32577/mr.2020.3.2

Absztrakt

A kriminológia és a rendészettudomány, valamint az azon alapuló gyakorlati rendészeti munka kapcsolata hagyományosan szoros. Növekszik a bűn iránti érdeklődés életünkben, ezzel felértékelődik mindazon tudományág jelentősége, amely annak csökkentésével foglalkozik. Ezért egyre inkább szükségessé válik azoknak az ismereteknek a beépülése a tudományos gondolkodásba és a gyakorlatba, amelyek a bűnözés kezelése és megelőzése kapcsán a kriminológia művelőinek elméleti munkáiból, valamint az ezeket a megállapításokat vizsgáló empirikus kutatások eredményeiből a rendészeti munkában alkalmazhatók. Az alábbi tanulmány erre alapozva az alkalmazott kriminológia  eredményeinek a rendészettudományban lehetséges hasznosulásának főbb területeit mutatja be napjainkban.

Kulcsszavak:

viktimológia rendészettudomány alkalmazott kriminológia látencia bűnüldözéstől való félelem büntetés