Rendészet és jogalkalmazás (néhány gondolat egyes alapfogalmakról)

doi: 10.32577/mr.2020.3.12

Absztrakt

Ez a rövid írás lényegében egy előkészítő tanulmány. Két alapvető, egymással össze is kapcsolódó kérdéskört vizsgál: a rendészeti tevékenység és a jogalkalmazás fogalmát, jelentését. Egyik célja, hogy a rendészettudomány aktuális helyzetéről kezdeményezett diskurzushoz hozzájáruljon. A rendészet a közigazgatás részét képezi, a rendészeti tevékenység a közigazgatás egyik működési területe. Alkotmányos jogállamban a közigazgatás a törvény alá rendelten működik. Mind a rendészetre általában, mind a rendészeti jogalkalmazásra vonatkozik ez a követelmény. Amikor e fogalmakat, jelenségeket értelmezzük, a rendészet mint közigazgatási tevékenység jog alá rendelésének vizsgálatához is hozzáteszünk valamit. Másrészt e fogalmak körüljárása során a közigazgatástudomány számára is értékelhető gondolatok születhetnek. A tanulmány bemutatja a rendészet fogalmának legfontosabb magyarországi meghatározásait. Röviden elemzi, hogy a német szakirodalomban milyen közigazgatási területeket tekintenek a rendészet vagy a rendészeti jog körébe tartozónak. Rövid elemzést kap az angol rendőrségi, rendészeti felfogás is. Ez alapján kirajzolódik a rendészeti tevékenység tárgya. A jogalkalmazás fogalmát a jogértelmezés és a jogi érvelés összefüggésében elemzi. Az általános normát (a jogszabályt) konkretizáló és egyediesítő döntési tevékenységet nevezik jogalkalmazásnak. Ezt többnyire a jog nevében erre felhatalmazott szervek (bíróság, közigazgatási szervek, rendőrség) az erre rendelt eljárás során viszik teljesedésbe. Fontos az a megállapítás, hogy az elméleti megközelítés számára jogalkalmazás és a jogértelmezés valójában egyetlen műveletként fogható fel.

Kulcsszavak:

jogalkalmazás jogértelmezés a rendőrség joga rendészeti tevékenység rendészet és közigazgatési jog hatékony bírói jogvédelem rendőrség és rendészet meghatározása