A kriminálpedagógia mint a büntetés-végrehajtás kínálkozó rendszerszervezési alapelve

doi: 10.32577/mr.2020.3.13

Absztrakt

A kriminálpedagógiának megközelítőleg 120 éves múltja van, azonban elfogadtatásáért még számos területen küzdenie kell. A tanulmányban meghatározzuk ennek a tudományterületnek a definícióját és tudományrendszertani helyét, valamint bemutatunk egy kanadai és egy amerikai büntetés-végrehajtási intézetet, amelyekben pedagógiai alapú reintegrációs munka folyik. Rámutatunk arra, hogy bármely alkalmazott tudománynak csak akkor van létjogosultsága, ha a gyakorlati élet igényli az elméletet; az elmélet pedig fejleszti a gyakorlatot. Napjainkra a kriminálpedagógia eljutott arra a szintre, hogy – elsősorban fiatalkorúak börtöneiben – a büntetés-végrehajtás gyakorlatának rendszerszervezési alapelve legyen. Biztosak vagyunk abban, hogy a kriminálpedagógia fejlődése érdemben hozzájárul a rendészettudomány gazdagodásához.

Kulcsszavak:

kriminálpedagógia reintegráció fogvatartott Norfolki Börtön Új-Skóciai Ifjúsági Intézet