Jószándékú jogalkotói populizmus a rendészeti jogban

doi: 10.32577/mr.2020.3.11

Absztrakt

Az írás a nemzetiségi törvény prizmáján keresztül vizsgálja a multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló 27/2011. (XII. 30.) és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködésről, kapcsolattartásról szóló 22/2011. (X. 21.) ORFK utasításokat és az előbbihez kapcsolódó (2012. január 19-én kelt.) 29000/126311/2012 ált. számú módszertani útmutatót. Ezt követően rámutat a szabályozás és a jogalkalmazás anomáliáira, végül pedig azt elemzi, hogy mindez értelmezhető-e a büntetőpopulizmus egy formájaként.

Kulcsszavak:

multikulturális nemzetiségi törvény kisebbségi jogok populizmus roma