A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar alapkiképzés intenzív szakaszának teljesítésével kapcsolatos hallgatói véleményének összegző vizsgálata 2012—2019 között

doi: 10.32577/mr.2020.3.10

Absztrakt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara minden évben levezeti a rendészeti alapképzésbe felvételt nyert hallgatók rendészeti alapkiképzését és augusztus hónapban megkezdi annak intenzív szakaszát. Ez az alapkiképzés meghatározó a hallgatók életében, ezért a kar és az egyetem vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri annak eredményességét. Jelen tanulmány a 2013 és 2019 közötti időszak adatait dolgozza fel. Ezen időszakban minden hallgató ugyanazt a kérdőívet töltötte ki, ez által biztosítható volt a beérkezett válaszok összehasonlíthatósága, elemezhetősége. Az összesített eredmények azt bizonyítják, hogy a rendészeti alapkiképzés intenzív szakaszában közreműködő hallgatói és oktatói kiképzők – a hallgatók által megítélt – teljesítménye évről évre javul, a részt vevő hallgatói állomány összesített megelégedettsége pedig javuló tendenciát mutat. A tanulmányban az adatok bemutatását és rövid elemzését követően az összefoglaló részben javaslatokat, ajánlásokat fogalmaztam meg, amelyek figyelembevétele elengedhetetlen az elkövetkező alapkiképzések megtervezése és az azokra való felkészülés során.

Kulcsszavak:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar alapkiképzés intenzív szakasza rendészeti szakemberek rendészeti alapképzések