A rendészettudomány határtudományai

doi: 10.32577/mr.2020.3.8

Absztrakt

E tanulmány abból a hipotézisből indul ki, hogy a rendészettudományra napjainkban egy összetett fogalom alkotható, amely nem egy létező, az állam- és jogtudományok keretei közé szorítja a rendészettudományt, hanem önálló diszciplínaként határozza meg azt. A rendészettudomány emellett manapság inkább olyan alkalmazott tudománynak tekinthető, amelyhez számos tudomány kutatási módszerei és eredményei társulnak. Ebben az írásban ezek tekinthetők a rendészettudomány határtudományainak.

Kulcsszavak:

rendészet rendészettudomány államtudomány jogtudomány